Καυκαλάς Γρηγόρης

Ο Γρηγόρης Καυκαλάς (Αρχιτέκτων ΕΜΠ 1972, M.A. Sussex 1979, Δρ. ΑΠΘ 1984, D.Phil Sussex 1987) είναι Καθηγητής Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωρικού Προγραμματισμού στον Τομέα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ.
Συντονίζει την Ερευνητική Μονάδα Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΜΧΑ).
Έχει συγγράψει 9 και επιμεληθεί 19 βιβλία και έχει διευθύνει και συμμετάσχει σε πολλά ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα.
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της συντακτικής επιτροπής των περιοδικών Πόλη και Περιφέρεια και ΤΟΠΟΣ.
Τα ενδιαφέροντα του εστιάζουν στη θεωρία και τις εφαρμογές του χωρικού σχεδιασμού και της χωρικής ανάπτυξης σε όλα τα γεωγραφικά επίπεδα.

Βιβλία του Συγγραφέα