Γριτζάς Γιώργος

Ο Γιώργος Γριτζάς (Μηχανικός Πανεπιστήμιο Πατρών, Δρ. ΑΠΘ) είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωγραφική Ανάλυση και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία για τη Χωρική Ανάπτυξη».
Έχει αναπτύξει εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με τους εναλλακτικούς οικονομικούς και πολιτικούς χώρους, τις εναλλακτικές προσεγγίσεις της χωρικής ανάπτυξης, την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, την εξέλιξη των σχολών σκέψης στη Γεωγραφία και το ρόλο του τόπου, των κοινών, της συλλογικής δράσης / συμμετοχής, της κοινωνικής καινοτομίας και της ομότιμης παραγωγής στη χωρική ανάπτυξη.

Βιβλία του Συγγραφέα