Βαγιωνά Δήμητρα

Η Δήμητρα Βαγιωνά (Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Δρ. ΑΠΘ, PMP) είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο: «Βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση έργων και περιβάλλοντος».
Η εκπαιδευτική και ερευνητική της δραστηριότητα εστιάζεται στη διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, την εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων έργων-δραστηριοτήτων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, τη διαχείριση έργων και τα συστήματα υποστήριξης και λήψης αποφάσεων.
Είναι συγγραφέας δυο βιβλίων: «Ενοποιημένη διαχείριση έργων - χαρτοφυλακίων» και «Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

Βιβλία του Συγγραφέα