Καλογερέσης Αθανάσιος

O Αθανάσιος Καλογερέσης είναι οικονομικός γεωγράφος (MSc Cardiff, Δρ. ΠΑΜΑΚ), Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο: «Χωρική ανάπτυξη και διεθνείς στρατηγικές χωροθέτησης».
Τα ερευνητικά, διδακτικά και επαγγελματικά του ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από δύο βασικούς άξονες: την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και ζητήματα (χωρικά, κοινωνικά, θεσμικά και πολιτιστικά) οργάνωσης της παραγωγής.
Εντός αυτού του πλαισίου έχει εργαστεί και δημοσιεύσει σε μια σειρά συγκεκριμένων ζητημάτων όπως η δημιουργική οικονομία, ο ρόλος της πολυεθνικής παραγωγής και του εμπορίου στη διάχυση γνώσης, οι σχέσεις μεταξύ διεθνών και τοπικών παραγωγικών συστημάτων, οι πηγές των περιφερειακών ανισοτήτων και ο ρόλος του ανθρώπινου κεφαλαίου και των ανθρώπινων δυνατοτήτων.

Βιβλία του Συγγραφέα