Στυλιανίδης Ευστράτιος

Ο Ευστράτιος Στυλιανίδης (Αγρονόμος Τοπογράφος ΑΠΘ, Δρ. ΑΠΘ) είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο: «Φωτογραμμετρία - Γεωδαισία».
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον τομέα της Φωτογραμμετρίας και στον ευρύτερο χώρο της Γεωπληροφορικής.
Είναι συγγραφέας ενός πανεπιστημιακού συγγράμματος, 50 επιστημονικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδριών και συλλογικούς τόμους.
Στο ερευνητικό του έργου καταγράφονται περίπου 40 ερευνητικά έργα, στα 10 ως επιστημονικά υπεύθυνος.
Έχει διεθνή παρουσία σε οργανωμένα επιστημονικά σύνολα (CIPA, ISPRS, ICOMOS), και είναι Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτονικής Φωτογραμμετρίας (CIPA) για την περίοδο 2015-2018.

Βιβλία του Συγγραφέα