Καβουλάκος Κάρολος-Ιωσήφ

Ο Κάρολος - Ιωσήφ Καβουλάκος (πολιτικός επιστήμονας Πάντειο Πανεπιστήμιο, Δρ. ΕΚΠΑ) είναι Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο: «Νέα Κοινωνικά Κινήματα».
Έχει αναπτύξει εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με τη συλλογική δράση, τα κοινωνικά κινήματα, την αστική πολιτική, την αστική κοινωνιολογία, την κοινωνική θεωρία, τους εναλλακτικούς πολιτικούς και οικονομικούς χώρους και την κοινωνία των πολιτών.

Βιβλία του Συγγραφέα