Φραγκόπουλος Ιωάννης

Ο Γιάννης Φραγκόπουλος είναι κοινωνιολόγος - ανθρωπολόγος (Dipl. Soc. UCL Be., Dipl. Anthropo. UCL Be., DEA Antropo. EHESS-Paris., Doct. Soc. UCL Be), Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Χώρου».
Έχει αναπτύξει εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με την Κοινωνιολογική και ανθρωπολογική προσέγγιση του αστικού και του ύπαιθρου χώρου, την κοινωνικοχωρική ανάλυση με βάση ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα, τον κοινωνικό διαχωρισμό και την ανισότητα στην πόλη, τις εθνοπολιτισμικές ταυτότητες, και τις μειονότητες.
Πραγματοποίησε εκτεταμένες κοινωνικο-ανθρωπολογικές έρευνες στην ορεινή ζώνη και στην πόλη της Ξάνθης.
Διδάσκει κοινωνιολογία της πόλης και της υπαίθρου, πολιτισμική γεωγραφία και ανθρωπολογία του χώρου, ερευνητική μεθοδολογία στις κοινωνικές επιστήμες και στις επιστήμες του χωρικού σχεδιασμού.
Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους στα ανωτέρω ερευνητικά πεδία.

Βιβλία του Συγγραφέα