Παπαλεξίου Χρήστος

Ο Χρήστος Παπαλεξίου (Γεωπόνος ΑΠΘ, MSc University of Newcastle upon Tyne UK, Δρ. ΑΠΘ) έχει αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με την Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση στην εκτίμηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων στον αγροτικό χώρο καθώς και το διεθνές μάρκετινγκ τροφίμων και αγροτικών προϊόντων συνδυάζοντας την εφαρμογή ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων.

Βιβλία του Συγγραφέα