Αλεξίου Δήμητρα

Η Δήμητρα Αλεξίου (Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Δρ. Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ) είναι Λέκτορας του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο: «Μαθηματικά για Μηχανικούς Χωροταξίας και Ανάπτυξης».
Έχει αναπτύξει εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε προβλήματα μηχανικού που αναφέρονται στον διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό, στην ανάπτυξη μεθόδων με θεωρητική θεμελίωση με αντίστοιχη αλγοριθμική προσέγγιση θεμάτων που σχετίζονται με τη συνεκτικότητα τοπίων, θεωρία γραφημάτων, διακριτά μαθηματικά, μέθοδοι βελτιστοποίησης της κυκλοφοριακής ροής οχημάτων και πεζών, προβλήματα χωροθέτησης, πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση διαδρομών μεταφορικών μέσων που σχετίζονται με το κόστος, το χρόνο και τη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Βιβλία του Συγγραφέα