Χατζηκοκόλη Σοφία

Η Σοφία Χατζηκοκόλη (Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΑΠΘ, PostGrad. Diploma in H.F. Planning, MARU, P. North London, CNAA, UK, Δρ. ΑΠΘ) είναι τ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Ειδικών Χρήσεων και Εγκαταστάσεων».
Έχει αναπτύξει εκπαιδευτική, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την χωροθέτηση ειδικών χρήσεων και εγκαταστάσεων κοινωνικών υπηρεσιών, με έμφαση στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, σε διάφορες χωρικές κλίμακες που εκτείνονται από τον προγραμματισμό και σχεδιασμό διεθνών και εθνικών συστημάτων υγείας και πρόνοιας ως τον πολεοδομικό και αστικό σχεδιασμό υγιών πόλεων και κοινοτήτων.
Έχει συγγράψει ή/και επιμεληθεί 6 βιβλία, έχει πάνω από 200 δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, κλπ. και διετέλεσε επίσημος εκπρόσωπος της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (International Union of Architects-UIA) στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (World Health Organization-WHO, Geneva, 2005).

Βιβλία του Συγγραφέα