Λατινόπουλος Διονύσης

Ο Διονύσης Λατινόπουλος (Γεωπόνος ΑΠΘ, MSc University College London, Δρ. ΑΠΘ) είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο: «Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και διαχείριση φυσικών πόρων».
Έχει αναπτύξει εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις του χωρικού σχεδιασμού, τα οικονομικά των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, τα οικονομικά της βιώσιμης ανάπτυξης, την ολοκληρωμένη και ισόρροπη ανάπτυξη της υπαίθρου, την πολυκριτήρια ανάλυση και λήψη αποφάσεων στο χώρο της υπαίθρου.

Βιβλία του Συγγραφέα