Γιαννάκου Αθηνά

Η Αθηνά Γιαννακού (Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, MSc και Ph.D. London School of Economics) είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο: «Πολεοδομική Πολιτική και Αστική Ανάπτυξη».
Έχει αναπτύξει μελετητική, εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, την πολεοδομική πολιτική, την αστική ανάπτυξη, την οικιστική πολιτική και την πολιτική γης, την πόλη και κρίση, τα Ευρωπαϊκά συστήματα χωρικού σχεδιασμού, τις σχέσεις χωρικού σχεδιασμού, βιώσιμης ανάπτυξης και κλιματικής αλλαγής και τις σχέσεις μεταφορών και χωρικής ανάπτυξης.

Βιβλία του Συγγραφέα