Θωίδου Ελισάβετ

Η Ελισάβετ Θωίδου (Αρχιτέκτων μηχανικός, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειο Πανεπιστήμιο, Διδακτορικό Δίπλωμα Τμ. Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ), είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο: «Χωροταξία και Περιφερειακός Σχεδιασμός». Διδάσκει επίσης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον δημόσιο τομέα για θέματα περιφερειακού σχεδιασμού - χωρικής ανάπτυξης.
Έχει συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικά συνέδρια, δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους και σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα όπως: χωροταξικός σχεδιασμός, χωρικός σχεδιασμός για την κλιματική αλλαγή, περιφερειακή και αστική πολιτική της Ε.Ε. - εδαφική συνοχή, στρατηγικός σχεδιασμός μητροπολιτικών περιοχών, ανθρώπινο δυναμικό και χωρική διαφοροποίηση, χωρική ανθεκτικότητα σε συνθήκες κρίσης.

Βιβλία του Συγγραφέα