, ,

Χωρικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών

H ελληνική εμπειρία 1989-1999

N-id: 0674 Κατηγορία: Σελίδες: 208 Σχήμα: 21 x 29 Xρονολογία: 2000 ISBN: 960-431-624-9 Εκδόσεις: YΠEXΩΔE

Το βιβλίο επιχειρεί να διευκρινίσει αφενός το ποιες είναι οι ευρωπαϊκές πολιτικές και αφετέρου να προσδιορίσει το χαρακτήρα των πολιτικών από την άποψη των χωρικών επιπτώσεών τους στην Ελλάδα. Η προσπάθεια αυτή οδηγεί στην καταγραφή και επιλογή των πολιτικών, καθώς και στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου ανάλυσής τους. Ειδικότερα εξετάζονται οι εξής πολιτικές:

  • Η διαρθρωτική περιφερειακή πολιτική Αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά και οι χωρικές επιπτώσεις της διαρθρωτικής περιφερειακής πολιτικής είναι το αντικείμενο του κεφαλαίου 2.
  • Η πολιτική μεταφορών. Η πολιτική μεταφορών και τα δίκτυα και οι υποδομές μεταφορών εξετάζονται στο κεφάλαιο 3.
  • Η ενεργειακή πολιτική. Η ενεργειακή πολιτική και τα δίκτυα και οι υποδομές ενέργειας εξετάζονται στο κεφάλαιο 4.
  • Η αγροτική πολιτική. Η αγροτική πολιτική και οι παρεμβάσεις για την αγροτική ανάπτυξη εξετάζονται στα πλαίσια του κεφαλαίου 5.
  • Η πολιτική ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων. Οι πολιτικές αυτές εξετάζονται στο κεφάλαιο 6.
  • Η περιβαλλοντική πολιτική. Η πολιτική περιβάλλοντος και οι παρεμβάσεις στο περιβάλλον εξετάζονται στο κεφάλαιο 7.

Η έκδοση στηρίζεται στα αποτελέσματα έρευνας με τίτλο «Χωρικές Επιπτώσεις των Ευρωπαϊκών Πολιτικών» που ανατέθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ σε ερευνητική ομάδα με επιστημονικό υπεύθυνο τον Γρηγόρη ΚΑΥΚΑΛΑ, Αναπληρωτή Καθηγητή ΑΠΘ, και συντονίστρια την Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ.

Η συγκεκριμένη έρευνα αποτέλεσε μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος του ΥΠΕΧΩΔΕ που περιελάμβανε επίσης μελέτες των χωρικών επιπτώσεων των ευρωπαϊκών πολιτικών και προγραμμάτων για δώδεκα περιφέρειες της χώρας (εκτός Αττικής) καθώς επίσης και έρευνες για τις χωρικές επιπτώσεις επιμέρους ταμειακών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο.
Η συνολική αυτή προσπάθεια ξεκίνησε το 1996 και εξελίχθηκε στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ερευνών και μελετών, με τη σύνταξη του γενικού πλαισίου για το χωροταξικό σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο καθώς και χωροταξικών σχεδίων για δώδεκα περιφέρειες της χώρας.