Καϊμάρης Ε. Δημήτριος

Ο Δημήτριος Καϊμάρης είναι Λέκτορας του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο: «Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ)». Αποφοίτησε από τo Τμήμα των Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΑΠΘ) το 2000, και αργότερα έλαβε Μεταπτυχιακό (2002) και Διδακτορικό τίτλο (2006) στη Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση και στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών.
Το 2010 εξελέγη μέλος ΔΕΠ στο ΑΠΘ.
Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, εθνικά και διεθνή.
Έχει δημοσιεύσει 2 επιστημονικά βιβλία και περισσότερες από 50 επιστημονικές εργασίες σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.
Είναι associate editor στο South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics. [email protected]

Βιβλία του Συγγραφέα