,

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Θεωρητική προσέγγιση και εργαστηριακές ασκήσεις

15,26

N-id: 1738 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 152 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2022 ISBN: 978-960-456-582-5 Κωδικός Ευδόξου: 112699276 Έκδοση: 2η έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Έγχρωμη έκδοση

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου προσεγγίζονται εν συντομία τα βασικά θεωρητικά στοιχεία της επιστήμης των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ).
Τα ΣΓΠ αποτελούν ουσιαστική έκφραση των γνώσεων της Πολεοδομίας, της Χωροταξίας και της Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πρόκειται δηλαδή για τα βασικά εργαλεία ανάλυσης των γεωγραφικών παραμέτρων, τα οποία αποτελούν με τη σειρά τους βασικό συστατικό του χωρικού σχεδιασμού.
Το δεύτερο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει βασικές γεωγραφικές ασκήσεις και σημαντικά θέματα για την εισαγωγή του φοιτητή σε πραγματικά προβλήματα, που θα συναντήσει στην επαφή του με τη γεωγραφική ανάλυση.
Οι ασκήσεις αυτές αναφέρονται τόσο στον αστικό χώρο όσο και στο εξω-αστικό περιβάλλον, ενώ οι αλλαγές κλιμάκων ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν από τους συγγραφείς του βιβλίου, ως εργαλείο κατανόησης της πολυπλοκότητας της ανάλυσης των γεωγραφικών παραμέτρων και των χαρακτηριστικών του χώρου.
Οι ασκήσεις αποσκοπούν αφενός στην κατανόηση της θεωρίας των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών που δίνονται στο πρώτο μέρος και αφετέρου στην παροχή ενός «εγχειριδίου» λογισμικού των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, γραμμένο με απλό και κατανοητό τρόπο.


Περιεχόμενα

Θεωρητική προσέγγιση

Εισαγωγή στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

 • Η γεωγραφική, γεωχωρική ή χωρική θέση
 • Δεδομένα και πληροφορίες
  Εισαγωγή
  Ψηφιδωτά δεδομένα
  Διανυσματικά δεδομένα
  Δεδομένα ιδιοτήτων – Μεταδεδομένα
  Πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα
 • Ορισμός ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Τα πρώτα βήματα των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Τα μέρη ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Βασικές δραστηριότητες και τομείς εφαρμογών των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Γενίκευση και αβεβαιότητα της χωρικής ανάλυσης

 • Ψηφιακή γενίκευση
 • Αβεβαιότητα της έρευνας

Το λογισμικό ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών

 • Η εξέλιξη των λογισμικών των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Η αρχιτεκτονική ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών και οι Δομές
 • Τύποι λογισμικών των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Μοντελοποίηση δεδομένων

 • Εισαγωγή
 • Οντότητες
 • Αντικείμενα
 • Σχέσεις μεταξύ αντικειμένων
 • Κλάση
 • Εικονική εφαρμογή μοντελοποίησης δεδομένων

Δημιουργία, συντήρηση και διαχείριση γεωγραφικών βάσεων δεδομένων

 • Εισαγωγή
 • Γλώσσας υποβολής ερωτημάτων SQL
 • Σχεδίαση βάσεων δεδομένων
 • Ευρετήρια

Γεωαπεικόνιση

 • Εισαγωγή
 • Γεωαπεικόνιση και χωρικά ερωτήματα
 • Μετασχηματισμός δεδομένων και γεωαπεικόνιση

Χωρική ανάλυση

 • Εισαγωγή
 • Ερωτήματα
 • Μετρήσεις
 • Μετασχηματισμοί
 • Περιγραφικές συνόψεις
 • Βελτιστοποιήσεις

Χωρικά μοντέλα και μοντελοποίηση

Επίλογος

Εργαστηριακές Ασκήσεις

 1. Γεωμετρική διόρθωση χάρτη
 2. Ψηφιοποίηση χάρτη, εισαγωγή περιγραφικών πληροφοριών, παρουσίαση και υπολογισμοί
 3. Γεωκωδικοποίηση
 4. Χωροθέτηση μεγάλης κλίμακας
 5. Χωροθέτηση μικρής κλίμακας
 6. Μετασχηματισμός ψηφιδωτού αρχείου σε διανυσματικό και παραγωγή TIN
 7. Μελέτη ορατότητας
 8. Εκκένωση αστικής περιοχής

Βιβλιογραφία