Γενικά

Νέες εκδόσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση


 1. Πετράκης E. Ιωάννης, Λεξικό ἀνωμάλων ῥημάτων τῆς ἀττικῆς πεζογραφίας
 2. Βοβός Α. Νικόλαος, Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (2η έκδοση)
 3. Αγιουτάντης Ζαχαρίας, Κακλής Κωνσταντίνος, Ασκήσεις στη Μηχανική των Πετρωμάτων
 4. Μπανιωτόπουλος K. Χαράλαμπος, Νικολαΐδης Ν. Θεμιστοκλής, Σύμμικτες κτιριακές κατασκευές και γέφυρες
 5. Τριμπέρης Π. Γεώργιος, Τσέτσερη Μαρία, Ανακαλύπτοντας τη Φυσική της Στερεάς Κατάστασης
 6. Κωνσταντινίδης Γ. Δημήτριος, Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
 7. Ανανιάδου – Τζημοπούλου Μαίρη, αρχιτεκτοπία
 8. Κακαβάς-Παπανιάρος Παναγιώτης, Λέμης-Πετρόπουλος Παναγιώτης, Τεχνολογία Δομικών Υλικών
 9. Σέμος Β. Αναστάσιος, Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων
 10. Καμούτσης Αθανάσιος, Χρονόπουλος Κωνσταντίνος, Χρονοπούλου – Σερέλη Αικατερίνη, Μαθήματα Εφαρμοσμένης Μετεωρολογίας
 11. Δημόπουλος Πέτρος, Θέματα Μιγαδικής Ανάλυσης

Λεξικό ἀνωμάλων ῥημάτων τῆς ἀττικῆς πεζογραφίας

για μαθητές, φοιτητές της φιλολογίας, εκπαιδευτικούς, καθώς και κάθε φιλομαθή αναγνώστη

Νέες εκδόσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 224 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφέας: Πετράκης E. Ιωάννης | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

(2η έκδοση)

Νέες εκδόσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 272 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφέας: Βοβός Α. Νικόλαος | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Ασκήσεις στη Μηχανική των Πετρωμάτων

Συνοπτική θεωρία • Λυμένες ασκήσεις και εφαρμογές

Νέες εκδόσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 288 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφείς: Αγιουτάντης Ζαχαρίας, Κακλής Κωνσταντίνος | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Σύμμικτες κτιριακές κατασκευές και γέφυρες

από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα | Στοιχεία σχεδιασμού σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 4

Νέες εκδόσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 440 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφείς: Μπανιωτόπουλος K. Χαράλαμπος, Νικολαΐδης Ν. Θεμιστοκλής | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Ανακαλύπτοντας τη Φυσική της Στερεάς Κατάστασης

Νέες εκδόσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 192 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφείς: Τριμπέρης Π. Γεώργιος, Τσέτσερη Μαρία | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Νέες εκδόσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 248 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφέας: Κωνσταντινίδης Γ. Δημήτριος | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


αρχιτεκτοπία

Επιλογή: έργα, μελέτες, διαγωνισμοί

Νέες εκδόσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 144 | Σχήμα: 23 x 29 | Συγγραφέας: Ανανιάδου – Τζημοπούλου Μαίρη | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Θεωρία & Πειραματικές μέθοδοι αποτίμησης της δομικής ακεραιότητας υλικών και κατασκευών

Νέες εκδόσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 568 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφείς: Κακαβάς-Παπανιάρος Παναγιώτης, Λέμης-Πετρόπουλος Παναγιώτης | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

3η έκδοση

Νέες εκδόσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 256 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφέας: Σέμος Β. Αναστάσιος | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Μαθήματα Εφαρμοσμένης Μετεωρολογίας

Νέες εκδόσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 320 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφείς: Καμούτσης Αθανάσιος, Χρονόπουλος Κωνσταντίνος, Χρονοπούλου – Σερέλη Αικατερίνη | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Θέματα Μιγαδικής Ανάλυσης

Συνοπτική Θεωρία & Λυμένες Ασκήσεις

Νέες εκδόσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 464 | Σχήμα: 21 x 29 | Συγγραφέας: Δημόπουλος Πέτρος | Η ιστοσελίδα του βιβλίου