,

Σύμμικτες κτιριακές κατασκευές και γέφυρες

από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα | Στοιχεία σχεδιασμού σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 4

52,47

N-id: 1777 Κατηγορίες: , , , , Ετικέτα: Σελίδες: 440 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2023 ISBN: 978-960-456-609-9 Κωδικός Ευδόξου: 122076754 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Η σύμμικτη μέθοδος κατασκευής, ως σύστημα δόμησης κτιρίων και τεχνικών έργων, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό συμβαίνει γιατί μπορεί να συνδυάζει με αποδοτικό τρόπο τις ιδιότητες των δυο κύριων υλικών που το συνθέτουν, του δομικού χάλυβα και του οπλισμένου σκυροδέματος, με τη βοήθεια της κατάλληλης κάθε φορά διατμητικής σύνδεσης. Αυτός ο συνδυασμός έχει ως αποτέλεσμα να προκύπτει μια οικονομική και αξιόπιστη λύση σχεδιασμού με ταυτόχρονη μείωση του χρόνου κατασκευής. Για τον λόγο αυτό η εξέλιξη των κατασκευών στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση πλέον του κανονιστικού πλαισίου των Ευρωκωδίκων, οδηγεί συστηματικά τον τεχνικό κόσμο στην επιλογή σχεδιασμού σύμμικτων κατασκευών. Ιδιαίτερα στα κτιριακά έργα, οι εφαρμογές που συναντώνται αφορούν κυρίως κτίρια γραφείων και μεγάλων βιομηχανικών αιθουσών, αλλά και κτίρια κατοικιών, σε συνδυασμό πολλές φορές με συστήματα προκατασκευής.

Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει με όσο γίνεται απλό και κατανοητό τρόπο τις βασικές αρχές και τη μεθοδολογία σχεδιασμού των σύμμικτων κατασκευών στο πλαίσιο του Ευρωκώδικα 4, καθώς βασίζεται στην εμπειρία από τη διδασκαλία του αντίστοιχου μαθήματος και τη συναφή επιστημονική έρευνα. Παράλληλα περιγράφει μέσα από πρακτικά παραδείγματα σχεδιασμού, την ανάλυση και τη μεθοδολογία διαστασιολόγησης των κατασκευών αυτών στο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων. Τα παραδείγματα αυτά μπορεί να βοηθήσουν τόσο τον φοιτητή, όσο και τον μηχανικό στο να κατανοήσει τη μεθοδολογία σχεδιασμού, ξεκινώντας από τον σχεδιασμό μεμονωμένων μελών δοκών και στύλων, έως τον σχεδιασμό ολόκληρων πατωμάτων κτιρίων ή καταστρωμάτων γεφυρών. Ιδιαίτερα ο μηχανικός που ασχολείται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύγχρονων έργων, μπορεί να αναλύσει με βέλτιστο τρόπο τα κύρια μέλη μιας σύμμικτης κατασκευής, να επιτύχει καλύτερη προσομοίωσή της με κατάλληλο λογισμικό σε Η/Υ και να μειώσει τον υπολογιστικό χρόνο, ικανοποιώντας συχνά και τις απαιτήσεις σχεδιασμού σε περιβάλλον ΒΙΜ (Βuilding Information Modelling).

Η έκδοση αυτή συμπληρώνεται με την παράθεση χρήσιμων βοηθητικών πινάκων για την κατάλληλη και εύκολη επιλογή των συνεργαζόμενων υλικών και των παραμέτρων τους, ώστε οι σχετικοί υπολογισμοί να γίνονται με ευκολότερο τρόπο και να οδηγούν σε ορθά και ασφαλή αποτελέσματα.