Τσέτσερη Μαρία

H Μ. Τσέτσερη είναι Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) στο Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). Αποφοίτησε από το Τμήμα Φυσικής του Ε.Κ.Π.Α. το 1996 και στην συνέχεια απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Βασικής Φυσικής στην ειδικότητα: «Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης» (1998) και Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικών Επιστημών στη Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης (2004) από το ίδιο Τμήμα.

Διορίστηκε το 2006 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μετά από επιτυχία σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. Δίδαξε σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ασχολήθηκε ερευνητικά με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. Το 2017 έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «Διδακτικής της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» στην κατεύθυνση: «Διδακτική της Χημείας» από το Τμήμα Χημείας του Ε.Κ.Π.Α.

Μετατάχθηκε το 2017 στο Τμήμα Φυσικής του Ε.Κ.Π.Α. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη θεωρητική μελέτη Χαμηλοδιάστατων Ημιαγωγικών Δομών καθώς και σε θέματα Εκπαιδευτικής Έρευνας στις Φυσικές Επιστήμες και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού. Η ερευνητική της δραστηριότητα αποτυπώνεται σε δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Βιβλία του Συγγραφέα