Γαλάνης Παναγιώτης

Γαλάνης Παναγιώτης

Ο Παναγιώτης Γαλάνης είναι απόφοιτος του Τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στην Κλασική Φιλολογία με ειδίκευση στη Λατινική Φιλολογία. Εργάζεται ως φιλόλογος στον ιδιωτικό τομέα. Έχει δημοσιεύσει κριτήρια αξιολόγησης για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας για το Λύκειο στον φιλολογικό ιστότοπο filologika.gr, καθώς επίσης έχει επιμεληθεί διαγωνίσματα προετοιμασίας & επανάληψης (Αρχαίων και Λατινικών) για το Λύκειο σε επίσημο φορέα φροντιστών.

Βιβλία του Συγγραφέα