, ,

Μαθήματα Εφαρμοσμένης Μετεωρολογίας

33,39

N-id: 1749 Κατηγορίες: , , , , Ετικέτα: Σελίδες: 320 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2022 ISBN: 978-960-456-590-0 Κωδικός Ευδόξου: 112701490 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των θετικών επιστημών και ιδιαίτερα των τμημάτων των γεωπονοδασολογικών και πολυτεχνικών σχολών, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο για θέματα εφαρμοσμένης μετεωρολογίας.
Γίνεται θεωρητική ανάλυση των μετεωρολογικών φαινομένων της θερμοκρασίας του αέρος, του εδάφους και των υδάτων, των κυριότερων υγρομετρικών παραμέτρων, των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων και υδροαποθέσεων, της βαρομετρικής πίεσης και του ανέμου, της εξάτμισης, της ακτινοβολίας, της ηλιοφάνειας και του φωτισμού, της ορατότητας, της νέφωσης και της ομίχλης.
Παρουσιάζονται τεχνικές και μέθοδοι προσδιορισμού των παραπάνω μετεωρολογικών παραμέτρων, καθώς και η ημερήσια και ετήσια πορεία τους και η χωροχρονική κατανομή τους στον ελλαδικό χώρο.
Περιγράφονται τα απαιτούμενα για την εκτίμησή τους κλασικά και σύγχρονα όργανα, ο τρόπος βαθμονόμησης και ο έλεγχος καλής λειτουργίας τους.
Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην περιγραφή των μετεωρολογικών σταθμών επιφάνειας εδάφους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, στην εκτίμηση της κατακόρυφης δομής της ατμόσφαιρας με τη χρήση ραδιοβολίδων, στους μετεωρολογικούς δορυφόρους γεωστατικής και πολικής τροχιάς, στη λειτουργία και στις εφαρμογές των μετεωρολογικών ραντάρ.
Επίσης, αναδεικνύεται η αξιοποίηση των εργαλείων αυτών σε διάφορες εφαρμογές, με σημαντικότερες τον εντοπισμό και την εκτίμηση της εξέλιξης καίριων μετεωρολογικών φαινομένων, τη δημιουργία συνοπτικών χαρτών για την πρόγνωση του καιρού καθώς και την εξέλιξη των ακραίων καιρικών καταστάσεων και περιβαλλοντικών καταστροφών.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαιο 1: Μετεωρολογικοί σταθμοί επιφάνειας εδάφους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
1.1. Προσδιορισμός και διαχρονική εκτίμηση των μετεωρολογικών φαινομένων
1.2. Περιγραφή κλασικού μετεωρολογικού σταθμού
1.3. Περιγραφή αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού

Κεφάλαιο 2: Θερμοκρασία αέρος – εδάφους – υδάτων
2.1. Θερμοκρασία αέρος
2.2. Θερμοκρασία εδάφους και υδάτων
2.3. Βαθμονόμηση και έλεγχος καλής λειτουργίας κλασικών οργάνων προσδιορισμού θερμοκρασίας

Κεφάλαιο 3: Ατμοσφαιρική υγρασία
3.1. Κυριότερες υγρομετρικές παράμετροι του ατμοσφαιρικού αέρος
3.2. Ημερήσια και ετήσια πορεία της σχετικής και της απόλυτης υγρασίας του αέρος
3.3. Μέθοδοι εκτίμησης της ατμοσφαιρικής υγρασίας
3.4. Όργανα μέτρησης υγρασίας
3.5. Βαθμονόμηση και ρύθμιση υγρομέτρων
3.6. Υπολογισμός υγρομετρικών παραμέτρων από μετρήσεις ψυχρομέτρων και υγρομέτρων

Κεφάλαιο 4: Ατμοσφαιρική πίεση
4.1. Ορισμοί και μονάδες ατμοσφαιρικής πίεσης
4.2. Μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης
4.3. Ισοβαρική επιφάνεια – Ισοβαρείς καμπύλες
4.4. Βαροβαθμίδα – Βαρομετρική τάση
4.5. Όργανα προσδιορισμού της ατμοσφαιρικής πίεσης
4.6. Έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων μέτρησης της ατμοσφαιρικής πίεσης
4.7. Διορθώσεις και αναγωγές των ενδείξεων των βαρομέτρων

Κεφάλαιο 5: Άνεμος
5.1. Διεύθυνση και ταχύτητα ανέμου
5.2. Εποχιακοί άνεμοι ή μουσώνες
5.3. Ημερήσιοι άνεμοι
5.4. Τοπικοί άνεμοι
5.5. Όργανα προσδιορισμού διεύθυνσης και ταχύτητας ανέμου
5.6. Προσδιορισμός της ταχύτητας του ανέμου
5.7. Βαθμονόμηση και ρύθμιση οργάνων μέτρησης της διεύθυνσης και της ταχύτητας του ανέμου

Κεφάλαιο 6: Aτμοσφαιρικά υδροαποβλήματα
6.1. Δημιουργία και γεωγραφική κατανομή των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων
6.2. Ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα υγρής μορφής
6.3. Ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα στερεής μορφής
6.4. Ατμοσφαιρικές υδροαποθέσεις (Δρόσος – Πάχνη)
6.5. Εκτίμηση ατμοσφαιρικών υδροαποβλημάτων

Κεφάλαιο 7: Ορατότητα – Ομίχλη – Νέφη
7.1. Ορατότητα
7.2. Ομίχλη
7.3. Νέφη

Κεφάλαιο 8: Εξάτμιση
8.1. Ύψος εξατμιζόμενου νερού
8.2. Γεωγραφική κατανομή της εξάτμισης
8.3. Χωροχρονική μεταβολή του ύψους εξάτμισης στην ελληνική επικράτεια
8.4. Ταχύτητα εξάτμισης
8.5. Προσδιορισμός του ύψους και της ταχύτητας εξάτμισης από όργανα μετεωρολογικών σταθμών
8.6. Έμμεσες μέθοδοι προσδιορισμού της εξάτμισης από φυσικές επιφάνειες

Κεφάλαιο 9: Ακτινοβολία, Φωτισμός και Διάρκεια ηλιοφάνειας
9.1. Ακτινοβολία κοντά στην επιφάνεια του εδάφους
9.2. Φωτισμός – Όργανα μέτρησης
9.3. Διάρκεια ηλιοφάνειας

Κεφάλαιο 10: Δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών και αξιοποίηση των δεδομένων στην πρόγνωση του καιρού
10.1. Δίκτυο κλασικών και αυτόματων τηλεμετρικών μετεωρολογικών σταθμών
10.2. Εκτίμηση της κατακόρυφης δομής της ατμόσφαιρας με τη χρήση ραδιοβολίδων
10.3. Συνοπτικοί χάρτες καιρού – Μετεωρολογικά τηλεγραφήματα

Κεφάλαιο 11: Μετεωρολογικοί δορυφόροι και ραντάρ
11.1. Μετεωρολογικοί δορυφόροι
11.2. Ραντάρ