,

Τεχνολογία Δομικών Υλικών – Θεωρία & Πειραματικές μέθοδοι

Θεωρία & Πειραματικές μέθοδοι αποτίμησης της δομικής ακεραιότητας υλικών και κατασκευών

47,70

N-id: 1762 Κατηγορίες: , , , Ετικέτα: Σελίδες: 568 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2022 ISBN: 978-960-456-589-4 Κωδικός Ευδόξου: 112704727 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Tο βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως στους Πολιτικούς Μηχανικούς και Κατασκευαστές οι οποίοι ασχολούνται με κτιριακά και κατασκευαστικά έργα ή με τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών δόμησης και κατασκευών. Αποτελεί βασικό εγχειρίδιο για φοιτητές πολυτεχνικών σχολών καθόσον καλύπτει με επάρκεια την ύλη που απαιτείται να διδαχτούν στα πρώτα εξάμηνα του προγράμματος σπουδών βάσει σχεδίου του μαθήματος. Οι συγγραφείς έχουν διδάξει επί σειρά ετών το θεωρητικό και πειραματικό μάθημα των υλικών δόμησης σε κατασκευαστικά έργα.

Το πρώτο μέρος του βιβλίου αναφέρεται στις βασικές θεωρητικές γνώσεις τις οποίες θα πρέπει να έχει ο μηχανικός όσον αφορά τα ευρέως χρησιμοποιούμενα συμβατικά και νέας τεχνολογίας δομικά υλικά.
Στο δεύτερο μέρος γίνεται μια εκτενής αναφορά στα υλικά που χρησιμοποιούνται για την ανακαίνιση και την επισκευή των κτιρίων και/ή κατασκευών και περιγράφεται ο τρόπος εφαρμογής των βασικότερων μη-καταστροφικών μεθόδων, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά τον επιτόπιο ποιοτικό έλεγχο των υλικών δόμησης των κτιριακών έργων. Στη συνέχεια περιγράφονται οι πειραματικές μέθοδοι ελέγχου των ιδιοτήτων ενός νεόδμητου ή υπό επισκευή τεχνικού έργου. Αυτή η ενότητα είναι χρήσιμη για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Mέρος Α: Θεωρία Δομικών Υλικών 

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγικά Στοιχεία Δομικών Υλικών
Ερωτήσεις – Ασκήσεις
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 2: Φυσικοί Λίθοι
2.1. Εισαγωγικά
2.2. Είδη και τύποι πετρωμάτων
2.3. Ιζηματογενή Πετρώματα
2.4. Εκρηξιγενή Πετρώματα
2.5. Σήμανση CE στα προϊόντα από Φυσικούς Λίθους
2.6. Ιδιότητες των Φυσικών Λίθων
Ερωτήσεις
Βιβλιογραφία – Αναφορές

Κεφάλαιο 3: Αδρανή Υλικά
3.1. Εισαγωγικά – Γεωλογικές κατηγορίες αδρανών
3.2. Αδρανή υλικά στα δομικά έργα
3.3. Πηγές τυπικών αδρανών
3.4. Ιδιότητες των αδρανών
Ερωτήσεις – Aσκήσεις
Βιβλιογραφία 

Κεφάλαιο 4: Λίθινα Δομικά Υλικά – Οπτόπλινθοι –  Κεραμίδια – Κεραμικά Πλακάκια
4.1. Εισαγωγικά
4.2. Οπτόπλινθοι
4.3. Κεραμίδια
4.4. Κεραμικά πλακίδια
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 5: Τσιμέντο Portland
5.1. Εισαγωγικά
5.2. Παραγωγή τσιμέντου Portland
5.3. Χημική σύνθεση του τσιμέντου Portland
5.4. Λεπτότητα του τσιμέντου Portland
5.5. Ειδικό βάρος του τσιμέντου Portland
5.6. Ενυδάτωση του τσιμέντου Portland
5.7. Δομή του τσιμεντοπολτού
5.8. Πόροι στο ενυδατωμένο τσιμέντο
5.9. Ιδιότητες του ενυδατωμένου τσιμέντου
5.10. Πήξη του τσιμέντου Portland
5.11. Σταθερότητα όγκου
5.12. Aντοχή σε θλίψη του κονιάματος
5.13. Λόγος Νερού -Τσιμέντο
5.14. Τύποι τσιμέντων Portland
5.15. Κανονικοί τύποι τσιμέντου Portland
5.16. Άλλοι τύποι τσιμέντων
5.17. Νερό Ανάμιξης στο τσιμέντο Portland
5.18. Αποδεκτά κριτήρια
5.19. Εφαρμογές
5.20. Πρόσμικτα για το σκυρόδεμα
5.21. Yπερρευστοποιητές
5.22. Επιταχυντές
5.23. Υποπροϊόντα που χρησιμοποιούνται σε τσιμεντοειδή υλικά
Ερωτήσεις
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 6: Σκυρόδεμα
6.1. Εισαγωγικά
6.2. Αναλογίες στη μίξη του σκυροδέματος
6.3. Βασικά βήματα μεθόδων κατά βάρους και απόλυτου όγκου
6.4. Μίγμα σκυροδέματος για μικρά έργα
6.5. Παραγωγή Έτοιμου Σκυροδέματος
6.6. Aπόθεση σκυροδέματος
6.7. Άντληση σκυροδέματος
6.8. Δόνηση του σκυροδέματος στο έργο
6.9. Πήξη του σκυροδέματος
6.10. Ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος
Ερωτήσεις – Ασκήσεις
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 7: Ποιοτικός έλεγχος υλικών  και κατασκευών
7.1. Η ποιότητα και ο ποιοτικός έλεγχος, προϋπόθεση  για την ανάπτυξη
7.2.. Τυποποίηση – Πιστοποίηση – Διαπίστευση
7.3. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας – ISO 9000
7.4. Έλεγχος τεχνικών μελετών και προδιαγραφών δομικών  κατασκευών
7.5. Έλεγχος Ποιότητας Δημοσίων Έργων
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 8: Χάλυβας
8.1. Εισαγωγικά
8.2. Παραγωγή χάλυβα
8.3. Διάγραμμα φάσης σιδήρου-άνθρακα
8.4. Δομικός Χάλυβας
8.5. Χάλυβες Οπλισμού
8.6. Πειράματα χαλύβδινων δοκιμίων
8.7. Στρέψη χαλύβδινων δοκιμίων
8.8. Κάμψη χαλύβδινων δοκών
8.9. Προσδιορισμός της σκληρότητας
8.10. Εφαρμογή υπερήχων
Ερωτήσεις – Ασκήσεις
Βιβλιογραφία – Αναφορές

Κεφάλαιο 9: Τοιχοποιίες
9.1. Εισαγωγικά
9.2. Μονάδες τοιχοποιίας
9.3. Κονίαμα
9.4. Ενέματα
9.5. Σοβάς
Ερωτήσεις – Ασκήσεις
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 10: Ξύλο
10.1. Εισαγωγικά
10.2. Δομή του ξύλου
10.3. Ανισοτροπική δομή του ξύλου
10.4. Χημική Σύνθεση του ξύλου
10.5. Περιεκτικότητα σε υγρασία
10.6. Φυσικές Ιδιότητες
10.7. Μηχανικές ιδιότητες
10.8. Ξύλινα προϊόντα
10.9. Σύνθετα δομικά μέλη
10.10. Ευρωκώδικας 5 Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών
10.11. Υπολογιστικά προγράμματα
Ερωτήσεις – Ασκήσεις
Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 11: Σύνθετα υλικά
11.1. Εισαγωγικά
11.2. Ιδιότητες σύνθετων υλικών
11.3. Ταξινόμηση σύνθετων υλικών
11.4. Εφαρμογές των σύνθετων υλικών σε δομικά έργα
11.5. Εφαρμογές FRPs σε κατασκευαστικά έργα
Ερωτήσεις – Ασκήσεις
Βιβλιογραφία

Mέρος Β: Πειραματικές μέθοδοι αποτίμησης της δομικής ακεραιότητας υλικών και κατασκευών

Κεφάλαιο 1
Υλικά για αποκατάσταση και ανακαίνιση κτιρίων
1.1. Κονιάματα
1.2. Γύψος
1.3. Στεγανωτικά και μονωτικά υλικά

Κεφάλαιο 2
Μέθοδοι αποτίμησης  των δομικών στοιχείων
2.1. Πίνακας μεθόδων ελέγχου Δομικών Στοιχείων
2.2. Οι μέθοδοι ελέγχου Δομικών Στοιχείων

Εργαστηριακές Ασκήσεις
Εισαγωγή – Γενικές οδηγίες για τις εργαστηριακές ασκήσεις
Γενικοί κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των εργαστηρίων
Ασφάλεια των Εργαστηρίων
Τρόπος γραφής της εργαστηριακής αναφοράς

1ο Πείραμα: Μέτρηση της πυκνότητας δομικών υλικών
2ο Πείραμα: Μέτρηση του pH διαφόρων δομικών υλικών με φορητό πεχάμετρο
3ο Πείραμα: Σχήμα και επιφανειακή υφή των κόκκων της άμμου
4ο Πείραμα: Πειραματικός προσδιορισμός ιδιοτήτων αφρώδους δομικής πολυουρεθάνης
5ο Πείραμα: Προσδιορισμός της αντοχής του σκυροδέματος με υπέρηχους
6ο Πείραμα: Προσδιορισμός της αντοχής του σκυροδέματος με εφαρμογή της μεθόδου των ταλαντώσεων
7ο Πείραμα: Υπολογισμός του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας δομικών υλικών
8ο Πείραμα: Προσδιορισμός του συντελεστή διόγκωστης της δομικής γύψου
9ο Πείραμα: Πειραματικός προσδιορισμός του σημείου πήξης τσιμεντοκονιάματος με τη συσκευή VICAT
10ο Πείραμα: Πειραματικός προσδιορισμός της αντοχής του σκυροδέματος με πρέσα
11ο Πείραμα: Προσδιορισμός της σκληρότητας πετρωμάτων
12ο Πείραμα: Προσδιορισμός υγρασίας σε εδάφη, άμμο και λεπτόκοκκα αδρανή
13ο Πείραμα: Μέτρηση της συνάφειας Τσιμένου – Ασβέστη – Πλαστικών
14ο Πείραμα: Μελέτη διείσδυσης ήλου στο σκυρόδεμα με το σύστημα αισθητήρα Windsor Hp

Παραρτήματα
Α: Στατιστική ανάλυση πειραματικών μετρήσεων και γραφικές παραστάσεις
Β: Μονάδες και μετατροπές μονάδων φυσικών μεγεθών
Γ: Τιμές του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας δομικών και μονωτικών υλικών

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο Όρων