Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος

Καθηγητής Dr.-Ing.
Χαράλαμπος Κ. Μπανιωτόπουλος

Chair of Sustainable Energy Systems
School of Civil Engineering
University of Birmingham
Birmingham, Β15 2ΤΤ, United Kingdom

Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών A.Π.Θ.
54124 Θεσσαλονίκη
Ε-mail: [email protected]

O καθηγητής Dr.-Ing. Χαράλαμπος Κ. Μπανιωτόπουλος κατέχει την Έδρα Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Μπίρμιγκχαμ στη Μ. Βρετανία, είναι ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ και επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου JUST της Ιορδανίας.
Έχει εργαστεί ερευνητικά στο RWTH Aachen (1988-89), στο Leibniz Universitaet Hanover (2011) και στο JRC-Ispra Ιταλίας (1993-94).
Υπήρξε μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του CEN που συνέταξε τον Ευρωκώδικα 9 «Σχεδιασμός Κατασκευών Αλουμινίου».
Έχει επιμεληθεί και συγγράψει 16 επιστημονικά συγγράμματα και δημοσιεύσει πάνω από 270 εργασίες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.
(http://ccb.civil.auth.gr)

Βιβλία του Συγγραφέα