Μπανιωτόπουλος K. Χαράλαμπος

Καθηγητής Dr.-Ing.
Χαράλαμπος Κ. Μπανιωτόπουλος

Chair of Sustainable Energy Systems
School of Civil Engineering
University of Birmingham
Birmingham, Β15 2ΤΤ, United Kingdom

Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών A.Π.Θ.
54124 Θεσσαλονίκη
Ε-mail: [email protected]

O καθηγητής Dr. Χαράλαμπος Κ. Μπανιωτόπουλος κατέχει την Έδρα Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Birmingham στη Μ. Βρετανία, είναι ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ, επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου JUST της Ιορδανίας και τακτικό μέλος της Ευropean Academy of Sciences and Arts (ΕΑSA). Έχει εργαστεί ερευνητικά στο Tεχνικό Πανεπιστήμιο του Aachen (1988-89), στο Leibniz Universitaet Hanover (2011), στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (2022) και στο Κοινό Κέντρων Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επι- τροπής JRC-Ispra Ιταλίας (1993-94). Είναι μέλος πλήθους Ευρωπαϊκών Επιτροπών COST, της Συντακτικής Επιτροπής των Ευρωκωδίκων (CEN) και των British Standards (BS), έχει επιμεληθεί και συγγράψει 21 επιστημονικά συγγράμματα και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 450 εργασίες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

https://www.birmingham.ac.uk/staff/profiles/civil/baniotopoulos-charalampos.aspx

Βιβλία του Συγγραφέα