Δημόπουλος Πέτρος

Ο Πέτρος Δημόπουλος είναι θεωρητικός φυσικός στον τομέα της φυσικής των υψηλών ενεργειών.
Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 110 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, που αφορούν κυρίως την κβαντική χρωμοδυναμική σε χωροχρονικό πλέγμα, τη φαινομενολογία του Καθιερωμένου Προτύπου καθώς και το ερευνητικό πεδίο των θεωριών πέραν του Καθιερωμένου Προτύπου.
Το έργο του έχει λάβει πολυάριθμες αναφορές.
Εργάζεται ερευνητικά στο Πανεπιστήμιο της Πάρμας (Ιταλία).

Βιβλία του Συγγραφέα