Σέμος Β. Αναστάσιος

Σέμος Β. Αναστάσιος

Ο Αναστάσιος Β. Σέμος γεννήθηκε στο χωριό Παρόχθιο Κοζάνης το 1951.
Είναι καθηγητής Γεωπονίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Βιβλία του Συγγραφέα