Νικολαΐδης Ν. Θεμιστοκλής

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Θεμιστοκλής Ν. Νικολαΐδης Ε.ΔΙ.Π., Α.Π.Θ.

Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών A.Π.Θ.
54124 Θεσσαλονίκη
E-mail: [email protected]

Ο Δρ. Θεμιστοκλής Ν. Νικολαΐδης ανήκει στο Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό Ε.ΔΙ.Π. του Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. και είναι Διδάκτωρ πολιτικός μηχανικός του ΑΠΘ.
Στο πλαίσιο των καθηκόντων του επιτελεί διδακτικό εφαρμοσμένο έργο συμμετέχοντας στη διδασκαλία μαθημάτων κορμού και επιλογής, στην επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και στην έκδοση ηλεκτρονικών διδακτικών σημειώσεων.
Έχει συνεχή ερευνητική δραστηριότητα σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά έργα που εκπονούνται υπό την εποπτεία της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.
Έχει συγγράψει 1 επιστημονικό σύγγραμμα και συμμετείχε στην τεχνική επιμέλεια άλλων 2 ενώ έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 40 άρθρα σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.
Επιπλέον έχει συμμετάσχει ως επικεφαλής ομάδας μελέτης ή ως σύμβουλος μελετών στην εκπόνηση πολλών στατικών μελετών αξιόλογων κτιριακών έργων, εγκαταστάσεων και έργων υποδομής στις οποίες περιλαμβάνονται κατασκευές κτιρίων, γεφυρών και ειδικών εγκαταστάσεων.

Βιβλία του Συγγραφέα