Νικολαΐδης Ν. Θεμιστοκλής

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Θεμιστοκλής Ν. Νικολαΐδης Ε.ΔΙ.Π., Α.Π.Θ.

Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών A.Π.Θ.
54124 Θεσσαλονίκη
E-mail: [email protected]

Ο Δρ. Θεμιστοκλής Ν. Νικολαΐδης ΕΔΙΠ είναι Διδάκτωρ πολιτικός μηχανικός του Α.Π.Θ. και ανήκει στο επιστημονικό διδακτικό προσωπικό του  Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του επιτελεί διδακτικό εφαρμοσμένο έργο σε μαθήματα του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου, συμμετέχει στην επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και  τη συγγραφή ηλεκτρονικών διδακτικών σημειώσεων. Ιδιαίτερη είναι η συμμετοχή του στον ανασχεδιασμό και τη διδασκαλία του μαθήματος επιλογής Σύμμικτα Κτίρια και Γέφυρες. Έχει συνεχή ερευνητική δραστηριότητα (1993-2023) σε ερευνητικά έργα της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. Έχει συγγράψει 2 επιστημονικά συγγράμματα, έχει δημοσιεύσει 65 άρθρα σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων, ενώ συμμετέχει με διεθνείς διακρίσεις ως κριτής σε επιστημονικά περιοδικά. Επιπλέον έχει εκπονήσει ως επικεφαλής ομάδας ή σύμβουλος ομάδας μελέτης πολλές στατικές μελέτες αξιόλογων κτιριακών και σύμμικτων κατασκευών, εγκαταστάσεων και έργων υποδομής.

https://www.civil.auth.gr/personel/edip/64-thnik.html

https://www.linkedin.com/in/themis-nikolaidis-46596a48/

https://www.researchgate.net/profile/Thn-Nikolaidis

Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών A.Π.Θ.
54124 Θεσσαλονίκη

Βιβλία του Συγγραφέα