Ψωμόπουλος Ευάγγελος

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών στον τομέα Αλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής. Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 541 24. Σύντομο Βιογραφικό: Προπτυχιακές σπουδές στο ΑΠΘ (Τμήμα Μαθηματικών, 1970). Ματαπτυχιακό δίπλωμα στο UCSB (M.Sc., 1980) Διδακτορικό δίπλωμα στο UCSB (Ph.D., 1982) Επίκουρος καθηγητής από το 1996. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Θεωρία Δακτυλίων, Θεωρήματα Αντιμεταθετικότητας Δακτυλίων.

Βιβλία του Συγγραφέα