Σταματάκης Στυλιανός

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών στον τομέα Γεωμετρίας. Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 541 24. Σύντομο Βιογραφικό: Προπτυχιακές σπουδές στο Α.Π.Θ (1974, Τμήμα Μαθηματικών). Διδακτορικό δίπλωμα στο Α.Π.Θ (1988, Τμήμα Μαθηματικών). Επίκουρος καθηγητής απο το 1992. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διαφορική Γεωμετρία σε Ευκλείδειους και Προβολικούς χώρους. Ευθεική Γεωμετρία σε Ευκλείδειους και Προβολικούς χώρους. Προβολική Γεωμετρία.

Βιβλία του Συγγραφέα