Καραμπετάκης Nικόλαος

Ο Νικόλαος Καραμπετάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Είναι πτυχιούχος (1985-1989) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (1989-1993) του Μαθηματικού Τμήματος του Α.Π.Θ.
Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: Αλγεβρικές Μέθοδοι για Ανάλυση, Σύνθεση και Σχεδίαση Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων, Θεωρία Πινάκων.
Είναι μέλος των:
α) IFAC Technical Committee on Linear Systems και
β) Vice-Chair στο IEEE Action Group on Symbolic Methods for CACSD.

Βιβλία του Συγγραφέα