,

Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα

31,54

N-id: 0280 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 656 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2000 ISBN: 960-431-584-6 Κωδικός Ευδόξου: 11260 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια προσπάθεια να γραφεί ένα βιβλίο με πολλά παραδείγματα για τις σημαντικότερες μεθόδους της Επιχειρησιακής Έρευνας. Το ενδιαφέρον μας έχει συγκεντρωθεί τόσο στην εμβάθυνση και φυσική τους ερμηνεία, όσο και στην μαθηματική τους θεμελίωση.
Στην προσέγγιση που επιχειρούμε εδώ, το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο αναπτύσσονται οι προσδιοριστικές (διακεκριμένες) μέθοδοι και στο δεύτερο οι στοχαστικές.
Στο κεφάλαιο 1 δίνονται οι βασικές ιδέες του Γραμμικού Προγραμματισμού και θεμελιώνεται το αντίστοιχο μαθηματικό μοντέλο για έναν μεγάλο αριθμό πρακτικών εφαρμογών. Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο αλγόριθμος Simplex, μια επαναληπτική τεχνική για την επίλυση π.γ.π., ενώ στο κεφάλαιο 3 αναπτύσσεται η δυϊκή θεωρία και η ανάλυση ευαισθησίας μαζί με την οικονομική ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στο 4ο κεφάλαιο καταγράφονται οι σημαντικότερες ειδικές εφαρμογές του γραμμικού προγραμματισμού: τα προβλήματα μεταφοράς, μεταφόρτωσης και εκχώρησης.
Στο επόμενο κεφάλαιο (5ο), παρουσιάζονται οι Mαρκοβιανές Aλυσίδες με πεπερασμένο χώρο καταστάσεων. Aναπτύσσονται μεταξύ των άλλων οι μέθοδοι εκτίμησης των παραμέτρων τους, η ασυμπτωτική τους συμπεριφορά, οι μέσοι χρόνοι εισόδου με τις διακυμάνσεις τους, κ.λπ. Στο 6ο κεφάλαιο τέλος, δίνεται μια διαισθητική εισαγωγή στις Mαρκοβιανές διαδικασίες.
Tο βιβλίο περιέχει ένα μεγάλο αριθμό παραδειγμάτων, που με συμπλήρωμα το βιβλίο ασκήσεων των Bασιλείου, Tσακλίδη και Tσάντα προσφέρει την ευκαιρία για μια καλή εξοικείωση στα θέματα που πραγματεύεται. Eπιπλέον, σαφείς αναφορές σε γνωστά λογισμικά πακέτα Eπιχειρησιακής Έρευνας υπάρχουν για όλα σχεδόν τα θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο.


Περιέχει:

Mέρος I. Διακεκριμένες μέθοδοι στην επιχειρησιακή έρευνα:

  1. Bασικές έννοιες Γραμμικού Προγραμματισμού
  2. H μέθοδος Simplex
  3. Δυϊκή θεωρία
  4. Eιδικές Περιπτώσεις Προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού

Mέρος II. Στοχαστικές μέθοδοι στην επιχειρησιακή έρευνα:

  1. Mαρκοβιανές Aλυσίδες
  2. Mαρκοβιανές Διαδικασίες

Παραρτήματα:

  • Σύντομο λεξιλόγιο όρων του γραμμικού προγραμματισμού
  • Λογισμικό για την επίλυση π.γ.π.
  • Mικρή ανασκόπιση από τη Γραμμική Aλγεβρα