Γουλή - Ανδρέου Φωτεινή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών στον τομέα Γεωμετρίας. Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 541 24. Σύντομο Βιογραφικό: Προπτυχιακές σπουδές στο ΑΠΘ (Τμήμα Μαθηματικών, 1970). Διδακτορικό δίπλωμα στο ΑΠΘ (Τμήμα Μαθηματικών, 1976). Αναπληρώτρια καθηγήτρια από το 2001. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες, Δομές επάνω σε Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες.

Βιβλία του Συγγραφέα