Τσάντας Νίκος

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών στον τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας. Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 541 24. Σύντομο Βιογραφικό: Προπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τμήμα Μαθηματικών, 1981). Διδακτορικό δίπλωμα στο ΑΠΘ (Τμήμα Μαθηματικών, 1984). Επίκουρος καθηγητής από το 1995. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού, Μαρκοβιανές Διαδικασίες, Μαθηματικός Προγραμματισμός.

Βιβλία του Συγγραφέα