Βασιλείου Παναγιώτης - Χρήστος

Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών στον τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας. Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 541 24. Σύντομο Βιογραφικό: Προπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Μαθηματικών, 1971). Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) από το New Ulster University (1974). Kαθηγητής από το 1980.

Βιβλία του Συγγραφέα