Δημητροπούλου - Ψωμοπούλου Δήμητρα

Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών στον τομέα Γεωμετρίας. Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 541 24. Προπτυχιακές σπουδές στο ΑΠΘ (Τμήμα Μαθηματικών, 1973). Διδακτορικό δίπλωμα στο ΑΠΘ (Τμήμα Μαθηματικών, 1981). Επίκουρος καθηγήτρια από το 1996. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δομές Πρώτης και Ανώτερης Τάξης σε Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες.

Βιβλία του Συγγραφέα