Εισαγωγή στην Αγροτική Οικονομία

Βασικές έννοιες και εφαρμογές

27,03

N-id: 1551 Κατηγορίες: , , , Σελίδες: 384 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2013 ISBN: 978-960-456-389-0 Κωδικός Ευδόξου: 33134081 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Η Αγροτική Οικονομία, με την επιστημονική της έννοια, είναι ένα επιστημονικό πεδίο της οικονομικής επιστήμης που αφορά τον αγροτικό τομέα. Η εφαρμογή των κανόνων της αγροτικής οικονομίας στην αγροτική παραγωγή αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της τόσο στην εθνική οικονομία όσο και στην παγκόσμια αγορά.
Το βιβλίο πραγματεύεται την επιστημονική αγροτική οικονομία, θέτοντας ως στόχο την κατανόηση εννοιών και κανόνων και τις πρακτικές εφαρμογές αυτών, στη διαδικασία της αγροτικής παραγωγής. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει μια συνοπτική αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγροτικού τομέα και της αγροτικής παραγωγής από οικονομική άποψη, ενώ εξετάζονται και αναλύονται διεξοδικά οι συντελεστές παραγωγής και οι τρόποι κατανομής αυτών κατά την οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και της αποδοτικής παραγωγής.
Πυρήνα του βιβλίου συνιστά η λεπτομερής μελέτη των δαπανών και του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Η εστίαση αυτή αποτελεί συνειδητή κυρίαρχη επιλογή, αφού ένα από τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής είναι το υψηλό κόστος παραγωγής. Με την ανάλυση αυτή εντοπίζονται τα κέντρα κόστους που προκαλούν υπέρμετρη αύξηση του τελικού κόστους παραγωγής.
Ο στόχος του βιβλίου ολοκληρώνεται με την παρουσίαση τομέων των οικονομικών αποτελεσμάτων και την αξιοποίηση της αγροτικής παραγωγής με προτάσεις αλλαγών και αναδιαρθρώσεων του αγροτικού τομέα της Ελλάδας.


Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

 1. Ο Αγροτικός τομέας
 2. Ο αγροτικός τομέας ως οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα
 3. Διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας
 4. Η ελληνική γεωργία στην Ε.Ε.
 5. Δομικές αλλαγές στην ελληνική γεωργία
 6. Τα γεωργοοικονομικά μεγέθη
 7. Η έννοια της αγροτικής οικονομίας
 8. Η αγροτική οικονομία ως κλάδος της Γεωπονικής Επιστήμης
 9. Η ταυτότητα του βιβλίου

Κεφάλαιο 2: Οι Συντελεστές Παραγωγής στον Αγροτικό Τομέα

 1. Γενικά
 2. Η φύση
 3. H Εργασία
 4. Το Κεφάλαιο
 5. Ο επιχειρηματίας (Οργάνωση)

Κεφάλαιο 3: Η Αγροτική Εκμετάλλευση

 1. Ορισμοί
 2. Διάκριση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων
 3. Κατηγορίες αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα
 4. Το μέγεθος αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα
 5. Η οργάνωση αγροτικών εκμεταλλεύσεων
 6. Η οργάνωση των κλάδων παραγωγής
 7. Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης

Κεφάλαιο 4: Η Αγροτική Παραγωγή

 1. Γενικά για την αγροτική παραγωγή
 2. Οι παραγωγικές δυνατότητες αγροτικής εκμετάλλευσης
 3. Θεμελιώδεις νόμοι της αγροτικής οικονομίας
 4. Συναρτήσεις παραγωγής
 5. Παραγωγικότητα στον αγροτικό τομέα
 6. Αποτελεσματικότητα στην αγροτική παραγωγή
 7. Οικονομίες Κλίμακας στην αγροτική παραγωγή
 8. Η Τεχνολογία στην αγροτική παραγωγή

Κεφάλαιο 5: Οι Δαπάνες και το Κόστος Παραγωγής

 1. Γενικά για τις δαπάνες
 2. Κατάταξη δαπανών
 3. Το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων
 4. Κατάταξη του κόστους
 5. Εκτίμηση του κόστους παραγωγής
 6. Η σημασία του κόστους παραγωγής
 7. Πολιτικές μείωσης του κόστους παραγωγής

Κεφάλαιο 6: Τα Οικονομικά Αποτελέσματα

 1. Γενικά
 2. Ανάλυση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων
 3. Βασικοί Γεωργοοικονομικοί Δείκτες
 4. Ισορροπία της αγροτικής εκμετάλλευσης
 5. Νεκρό Σημείο Λειτουργίας της αγροτικής εκμετάλλευσης

Κεφάλαιο 7: Τιμές Αγροτικών Προϊόντων

 1. Η έννοια της τιμής
 2. Είδη τιμών στην αγροτική παραγωγή
 3. Η Διαδικασία της τιμολόγησης των αγροτικών προϊόντων
 4. Σχηματισμός των τιμών στην αγορά
 5. Διοικητικές ή θεσμικές τιμές των αγροτικών προϊόντων

Κεφάλαιο 8: Η Αξιοποίηση της Αγροτικής Παραγωγής

 1. Τα αγροτικά προϊόντα
 2. Η αναγκαιότητα αξιοποίησης της αγροτικής παραγωγής
 3. Αξιοποίηση της κύριας αγροτικής παραγωγής
 4. Αξιοποίηση της αγροτικής παραγωγής μέσω της μεταποίησης
 5. Αξιοποίηση της αγροτικής παραγωγής μέσω των εξαγωγών
 6. Αξιοποίηση των παραπροϊόντων της αγροτικής παραγωγής

Κεφάλαιο 9: Εμπόριο των Αγροτικών Προϊόντων

 1. Γενικά
 2. Κατάταξη των αγορών των αγροτικών προϊόντων
 3. Φορείς του εμπορίου των αγροτικών προϊόντων
 4. Η πώληση των αγροτικών προϊόντων
 5. Κανόνες εμπορίας των αγροτικών προϊόντων
 6. Μορφές αγορών των αγροτικών προϊόντων
 7. Προσανατολισμοί στην εμπορία των αγροτικών προϊόντων
 8. Το κόστος του εμπορίου των αγροτικών προϊόντων
 9. Εκτίμηση του κόστους εμπορίας

Κεφάλαιο 10: Αναδιάρθωση του Αγροτικού Τομέα

 1. Συνοπτική παρουσίαση του αγροτικού τομέα της Ελλάδας
 2. Η ελληνική γεωργία στην Ε.Ε.
 3. Τα σημερινά προβλήματα της Ελληνικής γεωργίας
 4. Οι προκλήσεις για τον αγροτικό τομέα της Ελλάδας
 5. Η βελτίωση του αγροτικού τομέα της Ελλάδας

Βιβλιογραφία