Γενικά

Νέες εκδόσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση


  1. Πετράκης E. Ιωάννης, Λεξικό ἀνωμάλων ῥημάτων τῆς ἀττικῆς πεζογραφίας
  2. Πετροπούλου Δ. Μαρία, Τράπεζα Θεμάτων – Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γʹ Λυκείου
  3. Κασιμάτη Μαρία, Γαλάνης Παναγιώτης, Πλήρη Κριτήρια Αξιολόγησης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις – Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία για το Λύκειο
  4. Κόκλας Διονύσιος, Συντακτικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας (Aʹ, Βʹ & Γʹ Λυκείου)
  5. Μπράτη Α. Ιωάννα, Δημιουργία του λόγου (Ασκήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα – Γʹ Λυκείου)
  6. Τριμπέρης Π. Γεώργιος, Τσέτσερη Μαρία, Ανακαλύπτοντας τη Φυσική της Στερεάς Κατάστασης (Γʹ Λυκείου – ΑΕΙ)
  7. Μαργαρίτη Ι. Σοφία, Πετροπούλου Δ. Μαρία, Τράπεζα Θεμάτων – Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Βʹ Λυκείου
  8. Τσούνης Βασίλης, Φυσική Γ΄ Λυκείου – Κβαντομηχανική
  9. Σιάτρα Δ. Άννα, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία – Τράπεζα Θεμάτων Βʹ Λυκείου
  10. Ξένος Θανάσης, Θεωρία Αριθμών για διαγωνισμούς Γυμνασίου και Λυκείου

Λεξικό ἀνωμάλων ῥημάτων τῆς ἀττικῆς πεζογραφίας

για μαθητές, φοιτητές της φιλολογίας, εκπαιδευτικούς, καθώς και κάθε φιλομαθή αναγνώστη

Νέες εκδόσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 224 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφέας: Πετράκης E. Ιωάννης | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Τράπεζα Θεμάτων – Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γʹ Λυκείου

Το κλειδί της επιτυχίας για μαθητές με όραμα!

Νέες εκδόσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 416 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφέας: Πετροπούλου Δ. Μαρία | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Πλήρη Κριτήρια Αξιολόγησης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία για το Λύκειο

Νέες εκδόσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 256 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφείς: Κασιμάτη Μαρία, Γαλάνης Παναγιώτης | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Συντακτικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Aʹ, Βʹ & Γʹ Λυκείου

Νέες εκδόσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 368 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφέας: Κόκλας Διονύσιος | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Δημιουργία του λόγου

Ασκήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα – Γʹ Λυκείου

Νέες εκδόσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 416 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφέας: Μπράτη Α. Ιωάννα | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Ανακαλύπτοντας τη Φυσική της Στερεάς Κατάστασης

Γʹ Λυκείου και Φυσική ΑΕΙ

Νέες εκδόσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 192 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφείς: Τριμπέρης Π. Γεώργιος, Τσέτσερη Μαρία | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Τράπεζα Θεμάτων – Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Βʹ Λυκείου

Το κλειδί της επιτυχίας για μαθητές με όραμα!

Νέες εκδόσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 480 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφείς: Μαργαρίτη Ι. Σοφία, Πετροπούλου Δ. Μαρία | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Φυσική Γ΄ Λυκείου – Κβαντομηχανική

Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών | Σπουδών Υγείας

Νέες εκδόσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 176 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφέας: Τσούνης Βασίλης | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία – Τράπεζα Θεμάτων Βʹ Λυκείου

Νέες εκδόσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 576 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφέας: Σιάτρα Δ. Άννα | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Θεωρία Αριθμών για διαγωνισμούς Γυμνασίου και Λυκείου

Νέες εκδόσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 192 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφέας: Ξένος Θανάσης | Η ιστοσελίδα του βιβλίου