Γενικά

Νέες εκδόσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση


 1. Τσούνης Βασίλης, Φυσική Γ΄ Λυκείου – Επαναληπτικά Κριτήρια – Εργασίες
 2. Μαργαρίτη Ι. Σοφία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Αʹ Λυκείου
 3. Λούλος Δημήτρης, Κριτήρια Συνεξέτασης – Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γʹ Λυκείου
 4. Πετράκης E. Ιωάννης, Λεξικό ἀνωμάλων ῥημάτων τῆς ἀττικῆς πεζογραφίας
 5. Πετροπούλου Δ. Μαρία, Τράπεζα Θεμάτων – Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γʹ Λυκείου
 6. Κασιμάτη Μαρία, Γαλάνης Παναγιώτης, Πλήρη Κριτήρια Αξιολόγησης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις – Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία για το Λύκειο
 7. Κόκλας Διονύσιος, Συντακτικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας (Aʹ, Βʹ & Γʹ Λυκείου)
 8. Μπράτη Α. Ιωάννα, Δημιουργία του λόγου (Ασκήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα – Γʹ Λυκείου)
 9. Τριμπέρης Π. Γεώργιος, Τσέτσερη Μαρία, Ανακαλύπτοντας τη Φυσική της Στερεάς Κατάστασης (Γʹ Λυκείου – ΑΕΙ)
 10. Μαργαρίτη Ι. Σοφία, Πετροπούλου Δ. Μαρία, Τράπεζα Θεμάτων – Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Βʹ Λυκείου
 11. Τσούνης Βασίλης, Φυσική Γ΄ Λυκείου – Κβαντομηχανική
 12. Σιάτρα Δ. Άννα, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία – Τράπεζα Θεμάτων Βʹ Λυκείου
 13. Ξένος Θανάσης, Θεωρία Αριθμών για διαγωνισμούς Γυμνασίου και Λυκείου

Φυσική Γ΄ Λυκείου – Επαναληπτικά Κριτήρια – Εργασίες

– Ομάδες Προσανατολισμού: Θετικών Σπουδών – Σπουδών Υγείας

Νέες εκδόσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 384 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφέας: Τσούνης Βασίλης | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Αʹ Λυκείου

– Smartbook με πολυτροπικό περιεχόμενο!

Νέες εκδόσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 544 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφέας: Μαργαρίτη Ι. Σοφία | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Κριτήρια Συνεξέτασης – Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γʹ Λυκείου

– Ενημερωτικό υλικό & σχετικά κείμενα 38 θεματικών ενοτήτων
– 39 κριτήρια αξιολόγησης με ολοκληρωμένες απαντήσεις

Νέες εκδόσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 656 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφέας: Λούλος Δημήτρης | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Λεξικό ἀνωμάλων ῥημάτων τῆς ἀττικῆς πεζογραφίας

για μαθητές, φοιτητές της φιλολογίας, εκπαιδευτικούς, καθώς και κάθε φιλομαθή αναγνώστη

Νέες εκδόσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 224 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφέας: Πετράκης E. Ιωάννης | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Τράπεζα Θεμάτων – Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γʹ Λυκείου

Το κλειδί της επιτυχίας για μαθητές με όραμα!

Νέες εκδόσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 416 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφέας: Πετροπούλου Δ. Μαρία | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Πλήρη Κριτήρια Αξιολόγησης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία για το Λύκειο

Νέες εκδόσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 256 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφείς: Κασιμάτη Μαρία, Γαλάνης Παναγιώτης | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Συντακτικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Aʹ, Βʹ & Γʹ Λυκείου

Νέες εκδόσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 368 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφέας: Κόκλας Διονύσιος | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Δημιουργία του λόγου

Ασκήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα – Γʹ Λυκείου

Νέες εκδόσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 416 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφέας: Μπράτη Α. Ιωάννα | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Ανακαλύπτοντας τη Φυσική της Στερεάς Κατάστασης

Γʹ Λυκείου και Φυσική ΑΕΙ

Νέες εκδόσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 192 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφείς: Τριμπέρης Π. Γεώργιος, Τσέτσερη Μαρία | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Τράπεζα Θεμάτων – Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Βʹ Λυκείου

Το κλειδί της επιτυχίας για μαθητές με όραμα!

Νέες εκδόσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 480 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφείς: Μαργαρίτη Ι. Σοφία, Πετροπούλου Δ. Μαρία | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Φυσική Γ΄ Λυκείου – Κβαντομηχανική

Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών | Σπουδών Υγείας

Νέες εκδόσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 176 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφέας: Τσούνης Βασίλης | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία – Τράπεζα Θεμάτων Βʹ Λυκείου

Νέες εκδόσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 576 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφέας: Σιάτρα Δ. Άννα | Η ιστοσελίδα του βιβλίου


Θεωρία Αριθμών για διαγωνισμούς Γυμνασίου και Λυκείου

Νέες εκδόσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες: 192 | Σχήμα: 17 x 24 | Συγγραφέας: Ξένος Θανάσης | Η ιστοσελίδα του βιβλίου