Μπράτη Α. Ιωάννα

Μπράτη Α. Ιωάννα

Η Ιωάννα Μπράτη γεννήθηκε στην Αθήνα.

Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη «∆ιδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα», με κατεύθυνση e-learning του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Έχει παρακολουθήσει το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: ∆ιαγνωστική, Θεραπευτική, Συμβουλευτική» του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια σχετικά με «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία», «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» και «Ιστορία Αρχαία, Βυζαντινή και Νεότερη».

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με «Γενικά Ψυχοπαιδαγωγικά Θέματα», «Γενική ∆ιδακτική Μεθοδολογία» και «Ειδική ∆ιδακτική Μεθοδολογία».

Είναι κάτοχος άδειας διδασκαλίας Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας.

Έχει πολυετή εμπειρία ως εκπαιδευτικός  -  φιλόλογος στον ιδιωτικό τομέα.

Είναι διαχειρίστρια του προσωπικού της ιστολογίου: «ioannabrati.blogspot.com»

Είναι συγγραφέας του σχολικού βοηθήματος γλωσσικών ασκήσεων: «Το Φάσμα των Λέξεων», Γλωσσικές Ασκήσεις για το Λύκειο, Eκδόσεις Ζήτη, 2019.

Επικοινωνία:

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ioanna-brati/

Βιβλία του Συγγραφέα