Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Αʹ Λυκείου

Smartbook με πολυτροπικό περιεχόμενο!

20,99

N-id: 1784 Κατηγορίες: , , Ετικέτες: , Σελίδες: 544 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2024 ISBN: 978-960-456-617-4 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας και Λογοτεχνίας αποτελεί τη δαμόκλειο σπάθη της ελληνικής εκπαίδευσης, σημειώνοντας τα μικρότερα ποσοστά αριστούχων στις ενδοσχολικές και πανελλαδικές εξετάσεις. Απαιτεί ανάπτυξη κριτικής σκέψης, πολλαπλών δεξιοτήτων από τους μαθητές και αρκετή προετοιμασία από τους εκπαιδευτικούς. Σε αυτό το πλαίσιο το παρόν βιβλίο έρχεται ως αρωγή στην προσπάθεια αυτή συμβάλλοντας στην πλήρωση των αναγκών της εκπαιδευτικής πράξης.

Ο γραπτός λόγος είναι ένα οικοδόμημα που χτίζεται σιγά-σιγά, σταδιακά, δε συμβαίνει γρήγορα και άμεσα. Χρειάζεται οργάνωση και εξάσκηση. Για αυτόν το λόγο, γράφοντας αυτό το βιβλίο, προσπάθησα να δώσω με απλό τρόπο το απαραίτητο υλικό, να χρησιμοποιήσω διαγράμματα με κουκίδες και αρίθμηση, πίνακες με στοχευμένη επιχειρηματολογία, βοηθητικούς τίτλους και υπότιτλους, κωδικοποίηση και απλοποίηση θεωριών, εικόνες και χρήσιμο λεξιλόγιο σε κάθε ενότητα, ώστε το βιβλίο να καταστεί αποτελεσματικό και φιλικό ακόμη και για τον μαθητή που αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες.

Λαμβάνοντας υπόψη την εξοικείωση των νέων με την εικόνα, τον ήχο και τις νέες τεχνολογίες και επειδή πιστεύω ότι αυτά μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία μάθησης, ενισχύοντας την πολυαισθητηριακή μάθηση, συμπεριέλαβα στο βιβλίο οπτικά ερεθίσματα, πολυτροπικά κείμενα και τη δυνατότητα να «σκανάρουν» κωδικούς qr codes, ώστε να ακούσουν τα λογοτεχνικά αποσπάσματα ή να δουν βίντεο για τους δημιουργούς, και άλλα που αφορούν θέματα που σχετίζονται με την ύλη.

Παράλληλα σε κάθε κεφάλαιο έχω παραθέσει παραπομπές σε ιστοσελίδες φιλολογικού περιεχομένου και στα Ψηφιακά Αποθετήρια του Υπουργείου Παιδείας, στα οποία μπορεί κάποιος εύκολα να έχει πρόσβαση από τον προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνο.

Διεγείροντας περισσότερες αισθήσεις και χρησιμοποιώντας επικουρικά την τεχνολογία, πιστεύω ότι το βιβλίο τούτο μπορεί να ελκύσει το ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθητών, να αναπτύξει τον ψηφιακό εγγραμματισμό, αλλά και να αποβεί χρήσιμο στους διδάσκοντες που χρησιμοποιούν διαδραστικούς πίνακες.

Ακολουθώντας τις αλλαγές που προώθησε το ΙΕΠ, συμβαδίζοντας με το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα και την Τράπεζα Θεμάτων στα περιεχόμενα του βιβλίου έχω συμπεριλάβει:

  • Θεωρία νεοελληνικής γλώσσας και ασκήσεις εμπέδωσης.
  • Θεωρία νεοελληνικής λογοτεχνίας.
  • Τεχνική παραγωγής γραπτού κειμένου – έκθεσης.
  • 15 Θεματικές ενότητες σύμφωνες με την ύλη που καθορίζεται από το Υπουργείο.
  • 35 Κριτήρια Τράπεζας Θεμάτων συμπληρωμένα με πρόσθετες ασκήσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΙΕΠ.
  • 16 Προτεινόμενα τρίωρα διαγωνίσματα, σύμφωνα με τον νέο τρόπο συνεξέτασης.
  • 20 Πολυτροπικά κείμενα που σχετίζονται άμεσα με τις θεματικές ενότητες.
  • Ψηφιακό υλικό εύκολα προσβάσιμο, το οποίο φωτίζει τους δημιουργούς των λογοτεχνικών κειμένων και εμπλουτίζει την ανάγνωση και την ερμηνεία τους.
  • Ενδεικτικές Απαντήσεις των ασκήσεων εμπέδωσης, των Κριτηρίων Αξιολόγησης, των τρίωρων διαγωνισμάτων και των πολυτροπικών κειμένων.
  • Αλφαβητικό Ευρετήριο θεμάτων, συντακτικών και γραμματικών φαινομένων, που περιλαμβάνονται στις σελίδες του βιβλίου με σκοπό τη διευκόλυνση του αναγνώστη.

Ας κλείσω τούτο εδώ το σημείωμα με μια ευχή… Το βιβλίο μου αυτό να γίνει ένας πιστός φίλος, ένας καλός σύμβουλος και ένας υπομονετικός δάσκαλος για κάθε μαθητή που θα ανατρέξει στις σελίδες του.

Σοφία Ι. Μαργαρίτη