,

Τράπεζα Θεμάτων – Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Βʹ Λυκείου

20,03

N-id: 1767 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 480 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2023 ISBN: 978-960-456-603-7 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το κλειδί της επιτυχίας για μαθητές με όραμα!

Η Τράπεζα Θεμάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής αποτελεί ένα χρήσιμο παιδαγωγικό εργαλείο μάθησης, αλλά και διδασκαλίας. Υπηρετεί τόσο τη διαδικασία αξιολόγησης, όσο και τον προσανατολισμό των διδασκόντων και των διδασκομένων. Τα επιλεγμένα θέματα του παρόντος βιβλίου, συνδέονται άμεσα με το Πρόγραμμα Σπουδών και τη διδακτέα ύλη που έχει καθοριστεί για τη Βʹ λυκείου.

Είναι σημαντικό ότι τα θέματα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο έχουν στόχο να περιοριστεί η έμφαση που δινόταν στην αναπαραγωγή δεδομένων πληροφοριακού χαρακτήρα και να αποφευχθεί η στείρα αποστήθιση. Αντίθετα, τίθενται με στόχο την αξιολόγηση της βαθιάς κατανόησης της διδασκόμενης ύλης, της ικανότητας πρόσληψης και επέκτασης του περιεχομένου κειμένων, εννοιών και λογοτεχνικών αναπαραστάσεων, της δυνατότητας γενικεύσεων και της συνδυαστικής και κριτικής σκέψης.

Για τον σκοπό αυτό και θέλοντας να συμβάλουμε στην κατάλληλη προετοιμασία διδασκομένων και διδασκόντων συμπεριλάβαμε στο βοήθημα αυτό τα παρακάτω:

Αʹ ΜΕΡΟΣ

  • Παρουσίαση του τρόπου αξιολόγησης που υποδεικνύεται από το ΙΕΠ στην Τράπεζα Θεμάτων.
  • Πιθανές διατυπώσεις ερωτήσεων και ενδεικτικές απαντήσεις που καλύπτουν όλη τη θεωρία της Νεοελληνικής Γλώσσας που απαιτείται να γνωρίζουν οι μαθητές.
  • Σχεδιαγραμματική παρουσίαση της θεωρίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: αφηγηματολογία, εκφραστικοί τρόποι, γλωσσικές επιλογές, σχήματα λόγου, παραδοσιακή – μοντέρνα ποίηση.

Βʹ ΜΕΡΟΣ

  • Γνωστικό υλικό, σε διαγραμματική μορφή για όλους τους θεματικούς κύκλους που ορίζονται από τη διδακτέα ύλη.
  • 60 Κριτήρια αξιολόγησης Νεοελληνικής Γλώσσας που περιλαμβάνονται στην Τράπεζα Θεμάτων του ΙΕΠ, στα οποία έχουμε προσθέσει και το θέμα 2 (παραγωγή κειμένου) και το θέμα 3 (θεωρία λογοτεχνίας).

Γʹ ΜΕΡΟΣ

  • Απαντήσεις στα θέματα της τράπεζας θεμάτων, που αξιοποιούν το υλικό από τις ενδεικτικές απαντήσεις του ΙΕΠ.

Το βιβλίο αυτό, ως αποτέλεσμα της αγάπης μας για το μάθημα των Νέων Ελληνικών, της συνεχούς προσπάθειάς μας για τη διεύρυνση των τρόπων διδασκαλίας και της επιθυμίας μας να ανανεώνεται το ενδιαφέρον των μαθητών μας, ελπίζουμε να αποβεί χρήσιμο και αποδοτικό.