,

Τεχνικές Βελτίωσης Ποιότητας

21,62

N-id: 1616 Κατηγορίες: , , , Σελίδες: 272 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2016 ISBN: 978-960-456-450-7 Κωδικός Ευδόξου: 50659337 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το βιβλίο «Τεχνικές Βελτίωσης της Ποιότητας» επικεντρώνεται στα εργαλεία και τις τεχνικές του Ποιοτικού Ελέγχου για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο αυτό αναλύεται ο τρόπος εφαρμογής των στατιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται.
Εξετάζονται επίσης οι δύο βασικοί κλάδοι της Ποιότητας: ο Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών και η Ανάλυση Αξιοπιστίας. Αποτελεί ένα σημαντικό εγχειρίδιο στο πεδίο της Διοίκησης Ποιότητας.
Κάθε κεφάλαιο ξεκινά με σαφή αναφορά του θεωρητικού υπόβαθρου και υποστηρίζεται από λυμένα παραδείγματα για τα οποία η πλειοψηφία των δεδομένων έχουν ληφθεί από τη βιομηχανία.


Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Βασικές έννοιες πιθανοτήτων και στατιστικής

 1. Εισαγωγή
 2. Δειγματοχώρος, τυχαίο πείραμα, ενδεχόμενο
 3. Πιθανότητα
 4. Βασικές αρχές απαρίθμησης
 5. Περιγραφική στατιστική
 6. Εκτίμηση σημείου και διαστήματος
 7. Έλεγχος υποθέσεων
 8. Ανάλυση διακύμανσης ή διασποράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας (Statistical Process Control)

 1. Εισαγωγή
 2. Η στατιστική σκέψη
 3. «Εκτός Σειράς» και «Εν Σειρά» Έλεγχος της Ποιότητας
 4. Η ιστορία του Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών
 5. Διαχείριση διεργασιών και Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών
 6. Διεργασία «εντός και εκτός στατιστικού ελέγχου»
 7. Συστατικά στοιχεία για την επιτυχημένη εφαρμογή Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών
 8. Τα οφέλη του Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών
 9. Προβλήματα και δυσκολίες στην εφαρμογή ΣΕΔ σε μια επιχείρηση
 10. Ορθότητα και Πιστότητα διεργασίας
 11. Δείκτες δυνατότητας διεργασιών
 12. Εργαλεία Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ανάλυση Αξιοπιστίας Διαθεσιμότητας και Συντηρησιμότητας Βιομηχανικών Συστημάτων

 1. Η Θεωρία της αξιοπιστίας
 2. Αξιοπιστία συστημάτων
  Α) Διάταξη συστήματος εν σειρά
  Β) Συστήματα με παράλληλη διάταξη
 3. Βελτιστοποίηση της αξιοπιστίας
 4. Συντήρηση και συντηρησιμότητα
 5. Διαθεσιμότητα
 6. Ολική Παραγωγική Συντήρηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Περίπτωση Αξιοπιστίας και Συντηρησιμότητας σε γραμμή παραγωγής χάρτινων σάκων

 1. Διαδικασία παραγωγής χάρτινων σάκων
 2. Πολιτική συντήρησης της γραμμής παραγωγής
 3. Συλλογή δεδομένων αστοχίας
 4. Περιγραφική στατιστική των δεδομένων
 5. Ανάλυση αξιοπιστίας και συντηρησιμότητας
 6. Υπολογισμός αξιοπιστίας και συντηρησιμότητας
 7. Συμπεράσματα

Παράρτημα: Στατιστικοί Πίνακες
Πίνακας 1. Αθροιστικός πίνακας κανονικής κατανομής
Πίνακας 2. Πίνακας των τιμών της F-κατανομής
Πίνακας 3. Πίνακας τιμών της tν-κατανομής
Πίνακας 4. Συντελεστές Διαγραμμάτων Ελέγχου