Χατζηπαντελής Θόδωρος

Είναι καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντής του εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας του τμήματος.

Σπουδές Πήρε πτυχίο του Μαθηματικού τμήματος του ΑΠΘ το 1980 και το διδακτορικό του δίπλωμα από τον τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας του τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ το 1984.

Εμπειρία - Ακαδημαϊκές θέσεις Από το 1981 υπηρετεί στο ΑΠΘ. Από το 1997 μέχρι το 2001 ήταν πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και μέλος της συγκλήτου του ΑΠΘ. Το 1998 εκλέχτηκε καθηγητής σε θέση Εφαρμοσμένης Στατιστικής. Το 2003 ορίστηκε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το 2004 πρόεδρος του τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του ΠΔΜ. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα Στατιστικής, Μεθοδολογίας 'Έρευνας, Ποσοτικών Μεθόδων, Εκλογικής Γεωγραφίας, Θεωρίας Αποφάσεων και Μαθηματικών σε τμήματα του ΑΠΘ και στο Παν/μιο c Θεσσαλίας. Την περίοδο 88-89 ήταν Honorary Visiting Fellow στο Πανεπιστήμιο του New South Walles (Australia).

Επιστημονικές Ενώσεις Είναι μέλος πάνω από 10 Ελληνικών και Διεθνών επιστημονικών ενώσεων. Από το 1994 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου, από το 1997 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Τμήματος της Ένωσης Βαλανιών Στατιστικών, και μέλος της επιστημονικής επιτροπής της Ελληνικής Επιθεώρησης Πολιτικής Επιστήμης. Από το 2001 είναι πρόεδρος του παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Ερευνητικά ενδιαφέροντα Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τον χώρο της Εφαρμοσμένης Στατιστικής και αναφέρονται κυρίως σε θέματα πειραματικών σχεδιασμών, εκπαίδευση ερευνητικών στη Στατιστική, οργάνωση και ανάλυση ερευνών γνώμης, πολιτική και εκλογική συμπεριφορά, εκλογική γεωγραφία, θέματα αστικού και περιφερειακού προγραμματισμού και ανάπτυξης.

Δημοσιεύσεις - Συνέδρια Έχει 60 δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά στα παραπάνω αντικείμενα. Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 40 ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό σαν συνεργάτης, σαν μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και Επιστημονικά Υπεύθυνος.

Βιβλία του Συγγραφέα