Ψωμάς Ευάγγελος

Ο Δρ. Ευάγγελος Ψωμάς, είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.
Είναι επίσης μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διασφάλιση Ποιότητας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Είναι απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Διασφάλιση Ποιότητας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Είναι κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.
Εργάστηκε ως Εξωτερικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Ηπείρου και ως στέλεχος Δημοσίων Υπηρεσιών στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Έχει διδακτική και ερευνητική εμπειρία από το 2001.
Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει 30 εργασίες δημοσιευμένες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 12 εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές και 9 εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με κριτές.
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Ο Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών, τα Εργαλεία και οι Τεχνικές Ποιότητας, η Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων και η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.

Βιβλία του Συγγραφέα