Μωυσιάδης Πολυχρόνης

Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών στον τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας. Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 541 24.
Τόπος Γέννησης:   Σιταγροί Δράμας  1949
Βασικές Σπουδές:  Α΄ βάθμια εκπ/ση:  Δράμα
Β΄ βάθμια εκπ/ση:  Θεσσαλονίκη, Στ΄ Γυμνάσιο Αρρένων
Γ΄βάθμια εκπ/ση:   Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ (1967 έως 1972)
Μεταπτ. Σπουδές:   Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ (1975 έως 1981) και 
Ινστιτούτο Μαθηματικών Βουδαπέστης (1977).
Διδακτορικό:  ΑΠΘ 1981 με επιβλέποντα τον καθ. κ. Στρ. Κουνιά με θέμα:
"D-βέλτιστοι 2k πειραματικοί σχεδιασμοί πρώτης τάξης με Ν παρατηρήσεις όταν ΝΊ0mod4".
Ακαδ. εξέλιξη:  Βοηθός καθηγητού (Φεβρουάριος 1975).
Μόνιμος  Επιμελητής (Μάρτιος 1982).
Λέκτορας (Ιούλιος 1982).
Επίκ. Καθηγητής (Οκτώβριος 1985).
Αναπλ. Καθηγητής (Ιανουάριος 1995).
Καθηγητής (Οκτώβριος 2000).
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Βελτιστοποίηση πειραματικών σχεδιασμών, Ανθεκτική Στατιστική, Συνδιαστική και Θεωρία Γραφημάτων

Βιβλία του Συγγραφέα