Τετράδιο Ασκήσεων Μιγαδικών Αριθμών

12,17

N-id: 1169 Κατηγορίες: , , , Ετικέτα: Σελίδες: 96 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2006 ISBN: 960-631-039-6 Εκδόσεις: Πετράκης Ανδρέας

Tο βιβλίο αυτό προέκυψε από την προσπάθειά μου να παρουσιάσω ένα μεγάλο αριθμό ασκήσεων στους μιγαδικούς αριθμούς, οι οποίες να είναι πρωτότυπες. Πολλές από τις ασκήσεις που περιέχονται στο πόνημά μου αυτό, προέκυψαν συνδυάζοντας διάφορες ασκήσεις, ώστε ο μελετητής να ασκηθεί σε πιο πολύπλοκα προβλήματα.
Ίσως σας είναι γνωστό ότι, όλα τα μέλη της πατρικής μου οικογένειας είμαστε μαθηματικοί, και οι γονείς μου Αγνή και Ανδρέας Πετράκης διαθέτουν μια πολυετή πείρα στη μελέτη, έρευνα και διδασκαλία των μαθηματικών.
Ιδιαίτερα ο πατέρας μου, διαθέτει πάνω από τριάντα χρόνια, εμπειρία στην έρευνα και μελέτη πολλών και σύνθετων μαθηματικών προβλημάτων. Το αρχείο του, το οποίο αποτελεί πολύτιμη κληρονομιά για εμένα, περιέχει τεράστιο αριθμό ασκήσεων, προβλημάτων, μελετών αλλά και προγραμμάτων Η/Υ τα οποία είναι αδημοσίευτα.
Από το αρχείο αυτό, άντλησα ικανό αριθμό πρωτότυπων ασκήσεων. Τις ασκήσεις αυτές τις επεξεργάστηκα, τις προσάρμοσα στις ανάγκες των αναγνωστών μου και στους σκοπούς του βιβλίου αυτού και τις παρουσιάζω με κατάλληλη σειρά, ώστε ο μελετητής να οδηγείτε φυσιολογικά από το απλό στο δύσκολο και από το ειδικό στο γενικό. Δηλαδή προσπάθησα να παρουσιάσω το θέμα με επαγωγικό τρόπο.
Τέλος, φρόντισα ώστε να περιέχονται και πολλές θεωρητικές ασκήσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν συμπλήρωμα γνώσεων, για όλους όσους θα αποφασίσουν να ασχοληθούν πιο συστηματικά, με το θέμα που διαπραγματεύομαι.


Περιεχόμενα

1. Βασικές Ασκήσεις

2. Πράξεις και Μέτρα Μιγαδικών

 1. Δυνάμεις Μιγαδικών
 2. Μέτρα Μιγαδικών
 3. Ανισοτικές Σχέχεις
 4. Διάφορες Ασκήσεις

3. Μιγαδικό επίπεδο

 1. Συνευθειακά Σημεία
 2. Τρίγωνα
 3. Τετράπλευρα
 4. Ευθεία
 5. Διάφορες Ασκήσεις

4. Γεωμετρικοί Τόποι

 1. Σχέσεις με ένα Μιγαδικό Αριθμό
 2. Σχέσεις με δύο Μιγαδικούς Αριθμούς
 3. Διάφορες Ασκήσεις

5. Τριγωνομετρική Μορφή Μιγαδικού

 1. Εύρεση Τριγωνομετρικής Μορφής
 2. Ιδιότητες Τριγωνομετρικής Μορφής
 3. Διάφορες Ασκήσεις

6. Πολυωνυμικές Εξισώσεις στο σύνολο C

 1. Επίλυση Πολυωνυμικών Εξισώσεων
 2. Είδος Ριζών Εξίσωσης
 3. ν-οστές Ρίζες της Μονάδας
 4. ν-οστές Ρίζες Μιγαδικού και Κανονικά Πολύγωνα
 5. Διάφορες Ασκήσεις