Τσακλίδης Γιώργος

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών στον τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας. Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 541 24. Σύντομο Βιογραφικό: Προπτυχιακές σπουδές στο ΑΠΘ (Τμήμα Μαθηματικών, 1980). Διδακτορικό δίπλωμα στο ΑΠΘ (Τμήμα Μαθηματικών, 1987). Αναπληρωτής καθηγητής από το 2000. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μαρκοβιανά Μοντέλα, Στοχαστικές Διαδικασίες, Θεωρία Πινάκων, Μηχανική Συνεχών Μέσων, Δυναμική.

Βιβλία του Συγγραφέα