Μαριάς Μιχάλης

Γεννήθηκε στην Ψίνθο της Ρόδου το 1953 και τελείωσε το εξατάξιο Γυμνάσιο στην πόλη της Ρόδου.
Σπούδασε Μαθηματικά στο Παρίσι.
Πτυχίο στο Paris VII και Doctorat de 3e cycle στο Paris VI το 1978.
Ανακηρύχθηκε Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie του Παρισιού και είναι Καθηγητής του Μαθηματικού Τμήματος του ΑΠΘ.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στην Aρμονική και Στοχαστική Aνάλυση και την Aνάλυση επί Πολλαπλοτήτων.

Βιβλία του Συγγραφέα