Δανίκας Νίκος

O Nίκος Δανίκας ανακηρύχθηκε Διδάκτορας στο Tεχνικό Πανεπιστήμιο του Bερολίνου και είναι Kαθηγητής του Mαθηματικού Tμήματος του A.Π.Θ. Tα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στην Mιγαδική και Aρμονική Aνάλυση.

Βιβλία του Συγγραφέα