Περιβαλλοντική Οδοποιΐα – Τόμος Γʹ: Αέρια ρύπανση – Θόρυβος

16,22

N-id: 1748 Κατηγορίες: , , , , , Σελίδες: 122 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2022 ISBN: 978-618-00-4021-0 Εκδόσεις: Αυτοέκδοση

Ο τόμος αυτός, τρίτος μιας σειράς με θέμα την Περιβαλλοντική Οδοποιΐα, προσπαθεί να καλύψει τη σχέση οδοποιΐας και αέριας ρύπανσης, καθώς και μεταξύ οδοποιΐας και θορύβου.

Η αέρια ή ατμοσφαιρική ρύπανση οφείλεται σε φυσικές αλλά και ανθρώπινες δραστηριότητες. Η κυκλοφορία αποτελεί βασική πηγή ρύπανσης καίτοι τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει συστηματική προσπάθεια βελτίωσης της ρυπογόνου συμμετοχής της. Ακριβώς ειπείν η οδοποιΐα δεν είναι πηγή ρύπανσης αλλά το μέσον δι’ ού.
Ένας γενικώς αποδεκτός ορισμός της αέριας ρύπανσης είναι η παρουσία στην ατμόσφαιρα ουσιών, οι οποίες κατά κανόνα προκύπτουν από τις δραστηριότητες του ανθρώπου σε σημαντική συγκέντρωση, για σημαντικό χρόνο και οι οποίες υπό ορισμένες συνθήκες (καταστάσεις) επηρεάζουν την άνεση και υγεία της κοινωνίας.

O ήχος ορίζεται ως η πίεση η οποία ασκείται στο ανθρώπινο αυτί. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τους ήχους από τις ασκούμενες μεταβολές πίεσης. Ο θόρυβος ορίζεται κάθε ήχος ο οποίος κρίνεται ως δυσάρεστος. Η οδοποιΐα ενδιαφέρεται για το θόρυβο ο οποίος προκαλείται από την κυκλοφορία, τον καλούμενο κυκλοφοριακό θόρυβο. Η αξιολόγηση του θορύβου βασίζεται σε δείκτες, οι οποίοι προκύπτουν από κριτήρια όπως δυσχέρεια συνομιλίας, διατάραξη ύπνου, κ.λπ.