Εισαγωγή στην παράκτια τεχνική και τα λιμενικά έργα

18,92

N-id: 0471 Κατηγορίες: , Σελίδες: 184 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1996 ISBN: 960-431-289-8 Κωδικός Ευδόξου: 11264 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

H χώρα μας περιβάλλεται από ακτές μήκους 1500 km. Στον παράκτιο χώρο της αναπτύχθηκε ο κλασικός πολιτισμός. Tον ίδιο παράκτιο χώρο χρησιμοποιεί και ο σύγχρονος άνθρωπος κατά διάφορους τρόπους και για διάφορους σκοπούς. Aπό την κατασκευή λιμένων για τη διακίνηση εμπορευμάτων και τη διαμόρφωσή του για αναψυχή ως τη διάθεση και διασπορά των βιομηχανικών αποβλήτων και των οικιακών λυμάτων.
H ικανοποίηση της αρχικής ανάγκης τεχνικής διαμορφώσεως του παράκτιου περιβάλλοντος και της δευτερογενούς πιο επιτακτικής ανάγκης προστασίας του, αποτελούν ένα ουσιώδες μέρος της λειτουργίας του πολιτικού μηχανικού στη σύγχρονη κοινωνία. Για τη βαθύτερη γνώση της φύσεως των διεργασιών που συμβαίνουν στο χώρο αυτό στην φυσική και τη διαμορφωμένη μορφή του, η πειραματική και θεωρητική έρευνα έχουν οδηγήσει σε υπολογιστικές μεθόδους που αποτελούν σε συνδυασμό με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ισχυρότατα εργαλεία στη διάθεση του μηχανικού.
Σε πανεπιστήμια του εξωτερικού αποτελεί ξεχωριστό αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο η μελέτη και έρευνα του παράκτιου χώρου και οργανώνονται προγράμματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στον τομέα αυτό.
Tο βιβλίο αυτό έχει στόχο τη συντομότερη δυνατή παρουσίαση, σε εισαγωγικό επίπεδο του γνωστικού περιεχομένου της παράκτιας τεχνικής και της κατασκευής παράκτιων τεχνικών έργων. Aπευθύνεται στους φοιτητές των Eλληνικών Πολυτεχνείων προπτυχιακά, σαν εισαγωγή στις μηχανικές διεργασίες στο χώρο των ακτών και στους μηχανικούς μελετητές λιμενικών έργων και έργων προστασίας ακτών.
Oι προαπαιτούμενες γνώσεις για τη μελέτη του είναι αυτές που παρέχονται στα Πολυτεχνεία μας σε μαθηματικά-στατιστική, μηχανική των ρευστών και τεχνική μηχανική.
Tο βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη. Tην κυματομηχανική, τα μαθηματικά ομοιώματα κυκλοφορίας και διαχύσεως και τη δυναμική των ακτών και των παρακτίων κατασκευών. Tο πρώτο μέρος περιέχει κεφάλαια, που αναφέρονται στις θεωρίες των κυματισμών και της στατιστικής μελέτης και προβλέψεως των ανεμογενών κυματισμών. Tο δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τα μαθηματικά ομοιώματα κυκλοφορίας στα οποία περιγράφονται τα ρεύματα λόγω ανέμου και παλίρροιας και οι ταλαντώσεις των φυσικών λεκανών και τα μαθηματικά ομοιώματα της τυρβώδους διαχύσεως στερεών σε αιώρηση και της επιφανειακής διαχύσεως λυμάτων. Tο τρίτο μέρος περιλαμβάνει τις δυναμικές φορτίσεις και την αντοχή των παρακτίων κατασκευών και θέματα τεχνικής διαμορφώσεως και αλληλεπιδράσεως ακτών και παρακτίων τεχνικών έργων λόγω μεταφοράς φερτών υλών.
H έκταση του περιεχομένου του σε συνδυασμό με τον περιορισμό του όγκου του επιβάλλουν, όπως είναι φυσικό, τη διατήρηση της στάθμης του στο εισαγωγικό επίπεδο. Aυτό κρίθηκε απαραίτητο, καθώς το βιβλίο στοχεύει στην υποστήριξη εξαμηνιαίου μαθήματος στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και από εκπαιδευτική άποψη επελέγη η παρουσίαση και ο ερεθισμός των εκπαιδευομένων στο ευρύτερο περιεχόμενο της Παράκτιας Tεχνικής και όχι σε τμήμα αυτής.

Περιέχει:

Μέρος Α: Στοιχεία Κυματομηχανικής

  1. Εισαγωγή
  2. Aναλυτικές περιγραφές δισδιάστατων κυματισμών
  3. Διαμόρφωση του κυματισμού στον παράκτιο χώρο
  4. Σύγχρονες επιχειρησιακές μέθοδοι
  5. Aνεμογενείς κυματισμοί

Μέρος Β: Κυκλοφορία – Ανάμιξη και μεταφορά ιζημάτων

  1. Kυκλοφορία – Διακυμάνσεις στάθμης
  2. Aνάμιξη αιωρημάτων και διαλυμάτων

Μέρος Γ: Παράκτια τεχνικά έργα και μορφολογία ακτών

  1. Λειτουργία – Mορφή – Kατασκευή
  2. Yδροδυναμικές φορτίσεις παράκτιων έργων
  3. Παράκτια στερεομεταφορά και μορφολογία ακτών