Περιβαλλοντική Οδοποιΐα – Τόμος Αʹ: Κλιματική αλλαγή – Οδοποιΐα

8,59

N-id: 1768 Κατηγορίες: , , , , Ετικέτα: Σελίδες: 50 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2023 ISBN: 978-618-86534-0-5 Εκδόσεις: Αυτοέκδοση

Πρόλογος 1ης έκδοσης

To 1978 ο συγγραφέας έθιξε στο βιβλίο του Μαθήματα Οδοποιΐας σε ιδιαίτερο κεφάλαιο το θέμα οδός και περιβάλλον.
Το 1997 πέτυχε να εισαχθεί ως κατ’ επιλογήν μάθημα η Περιβαλλοντική Οδοποιΐα, εκδίδοντας σχετικό βιβλίο. Με την αποχώρησή του (2005) δυστυχώς σταμάτησε η σχετική διδακτική διαδικασία.
Ο διαδραμών χρόνος κατέδειξε ότι το περιβάλλον στην οδοποιΐα αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας. Έγινε αντιληπτό ότι κάθε ανθρώπινη δράση οφείλει να είναι προσαρμοσμένη στο περιβάλλον, αφού και ο άνθρωπος είναι τμήμα του, ελάχιστο μάλιστα.
Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η συμβίωση οδού με το περιβάλλον (προστασία χλωρίδος και πανίδος), κ.λπ. πρέπει να αποτελούν τμήμα κάθε οδικού έργου. Ελπίζω το παρόν με το οποίον ολοκληρώνεται τρίτομο έργο να φανεί χρήσιμο στους συναδέλφους μηχανικούς.
Εκ προοιμίου αισθάνομαι, μακράν πάσης μετριοφροσύνης, τις ατέλειες του κειμένου. Όσες κι αν βρεθούν ας μη μου αρνηθεί τουλάχιστον ο αναγνώστης την προσπάθεια.

Αύγουστος 2021

Πρόλογος 2ης έκδοσης

Η προσεκτική ανάγνωση της 1ης έκδοσης κατέδειξε σημαντικές αδυναμίες, οι οποίες σε συνδυασμό με δύο πρόσφατες φυσικές καταστροφές –Εύβοια 2021, Αττική 2022– κατέδειξαν ότι η κλιματική αλλαγή είναι όχι μόνο παρούσα αλλά και εντεινόμενη, επηρεάζουσα τόσο την υποδομή όσο και τη λειτουργία των οδών. Κρίθηκε αναγκαίο να γίνει πληρέστερη παρουσίαση των σχετικών θεμάτων με σαφή όμως αποδέκτη τον οδοποιό μηχανικό.

Νοέμβριος 2022

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. ΤΟ ΚΛΙΜΑ
  1.0. Γενικά
  1.1. Κλιματικές παράμετροι
  1.2. Η κλιματική αλλαγή
  1.3. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
  1.4. Τα κλιματικά μοντέλα
  1.5. Αναμενόμενες μεταβολές τιμών κλιματικών παραμέτρων
  1.6. Ακραία καιρικά φαινόμενα
 1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
  2.0. Γενικότητες
  2.1. Επιπτώσεις εκτός μεταφορών
  2.2. Επιπτώσεις στην οδική υποδομή
  2.3. Περί κινδύνου
  2.3.1 Ορισμοί
  2.3.2 Εκτίμηση κινδύνου
 1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
  3.0. Εισαγωγικά
  3.1. Μετριασμός
  3.2. Συντήρηση
  3.3. Προσαρμογή
  3.4. Επιμύθιο

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ